Закон України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”

Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 Визначення термінів

 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
азартна гра
будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), ймовірність отримання та розмір якого повністю або частково залежить від випадковості, а також знань та майстерності гравця;
азартні ігри казино
циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кістки, ігри на ігрових автоматах;
букмекерська діяльність
господарська діяльність з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора) у букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет;
букмекерське парі
парі, укладене між гравцем (гравцями) та організатором букмекерської діяльності;
букмекерський пункт
окреме приміщення або частина приміщення, що знаходиться за однією адресою, в якій приймаються ставки та/або виплачуються виграші у парі (букмекерське парі та парі тоталізатора);
бренд організатора азартних ігор
сукупність якісних характеристик, що дають можливість будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор; зокрема, знаки для товарів та послуг, корпоративний (фірмовий) стиль, назву, комерційну назву, логотип та інші об’єкти інтелектуальної власності;
вебсайт організатора азартних ігор
одна веб-сайт або сукупність веб-сторінок, через які організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор, що здійснює діяльність у мережі Інтернет;
виграш ( приз)
кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;
виплата
фінансова операція з виплати (повернення) гравцю зробленої ним ставки в парі у випадках, передбачених правилами проведення парі (букмекерського парі або парі тоталізатора);
відповідальна гра
базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмеження та самоконтролю для гравців;
відсоток виграшу
середній відсоток суми одержаних від гравців ставок повертається гравцеві як виграш (приз) під час проведення одного мільйона ігор;
віртуальна гра
гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий і на результат якої гравець чи організатор азартних ігор не можуть вплинути;
генератор випадкових чисел
складова частина (пристрій, програмний модуль, у тому числі віддалений) ігрових автоматів та онлайн-систем організаторів азартних ігор, що під час проведення азартних ігор із застосуванням зазначених систем, ігрового обладнання створює послідовність не пов’язаних між собою чисел та забезпечує випадковий характер виграшу (приза );
гра в карти
гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;
гра в кості
гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на кістках, згідно з правилами проведення відповідної азартної гри. Під кістками для цілей цього Закону розуміється будь-яка річ, що використовується для гри в кістки та містить відповідні символи чи знаки;
гра на ігровому автоматі
азартна гра, що проводиться з використанням ігрового автомата, та в якій ймовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;
гравець
фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у реєстрі осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;
ігрове обладнання
онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), ігровий автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне або інше технічне обладнання або пристрій, призначені та/або використовувані для організації та/або проведення азартних ігор;
ігровий автомат
спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У випадку, якщо ігровий автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий ігровий автомат вважається відповідно двома або більше ігровими автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;
гральний заклад
гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;
гральний заклад казино
одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, де проводяться азартні ігри казино і можуть надаватися послуги громадського харчування;
гральна зала
відокремлене приміщення, що є складовою грального закладу, призначене виключно для розміщення ігрових столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів та проведення азартних ігор;
гральний стіл
спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому незалежно від кількості гравців може проводитись одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, у якій організатор азартних ігор виступає гравцем через своїх представників чи спостерігачем. У разі якщо ігровий стіл містить два або більше робочих місць працівника організатора азартних ігор, що вдвічі чи більше збільшує можливість проведення гри за таким ігровим столом, для цілей ліцензування таке ігрове обладнання вважається двома або більше ігровими столами відповідно;
гральний стіл з кільцем рулетки
спеціально обладнаний стіл з одним ігровим полем та пристроєм, що приводиться в дію представником організатора азартної гри і на якому може проводитись одночасно лише один сеанс гри в циліндричну гру (рулетку) з одним або декількома гравцями;
Державна система онлайн-моніторингу
спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв’язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;
джек-пот
максимальний виграш (приз), передбачений правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється організатором азартних ігор або визначається ним залежно від загальної кількості ставок, що внесені гравцями;
зал ігрових автоматів
одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;
ігровий замінник гривні
матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та купується в обмін на кошти у касі організатора азартних ігор а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;
ідентифікаційна картка гравця
матеріальний чи електронний засіб, що містить інформацію, яка дає можливість працівникові організатора азартних ігор визначити вік та ідентифікувати особу, яка її пред’являє. Форма та порядок видачі ідентифікаційної картки встановлюються організатором азартних ігор;
іподром
комплекс споруд для випробування рисистих та скакових коней та проведення кінно-спортивних змагань, має бігову та скакову кільцеві замкнуті доріжки (коло), будівлю з трибунами для глядачів та суддівську вежу;
каса
місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;
клієнтський рахунок гравця
частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією щодо його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця;
лінія подій
визначений організатором букмекерської діяльності перелік подій щодо можливого результату яких можуть полягати парі;
ліцензія
запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження певного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;
мобільний (програмний) додаток (далі – мобільний додаток)
комп’ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, за допомогою якої через онлайн-систему провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор;
онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система)
сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;
організатор азартних ігор
юридична особа-резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності щодо організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;
організатор азартних ігор у залах гральних автоматів
юридична особа-резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право провадити діяльність з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів відповідно до цього Закону;
організатор азартних ігор казино у мережі Інтернет
юридична особа-резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право провадити діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;
організатор букмекерської діяльності
юридична особа-резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право провадити діяльність з організації та провадження букмекерської діяльності у букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;
організатор гри в покер у мережі Інтернет
юридична особа-резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право провадити діяльність з організації гри в покер у мережі Інтернет (онлайн-покер) відповідно до цього Закону;
організатор казино
юридична особа-резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право провадити господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино відповідно до цього Закону;
парі
азартна гра, що полягає у укладенні відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил парі угоди між гравцем (гравцями) та організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі), або між двома або більше гравцями між собою (у парі тоталізатора) щодо попередньо невідомого результату події або подій та на результат якої гравець (гравці) та/або організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути;
парі тоталізатора
парі гравців між собою, організована організатором букмекерської діяльності;
подія
спортивний, культурний, суспільно-політичний, розважальний, змагальний захід або його епізод, інший реальний захід або його епізод, результат якого заздалегідь невідомий та на результат якого гравець чи організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути;
покер
азартна гра у карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;
правила організатора азартних ігор
затверджений організатором азартних ігор локальний акт, який визначає за кожним окремим видом діяльності, встановленим частиною першою статті 2 цього Закону, детальний опис порядку та особливостей здійснення такої діяльності організатора азартних ігор (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів ( призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами) та інші умови, передбачені законодавством;
програмне забезпечення, яке безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор
програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрацію, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення відноситься і генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;
Реєстр організаторів азартних ігор у залах ігрових автоматів
відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, перелік їх гральних залів та інформацію про ігрові автомати, встановлені у таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес);
Реєстр організаторів азартних ігор казино
відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино, перелік їх гральних закладів казино (із зазначенням відповідних адрес);
Реєстр організаторів азартних ігор казино у мережі Інтернет
відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино через мережу Інтернет (із зазначенням відповідних адрес) та перелік їх вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
Реєстр організаторів букмекерської діяльності
відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів букмекерської діяльності, перелік букмекерських пунктів, через які організатори букмекерської діяльності здійснюють свою діяльність (із зазначенням відповідних адрес) та/або перелік вебсайтів, через які організатори букмекерської діяльності здійснюють організацію та провадження діяльності в мережі Інтернет;
Реєстр організаторів гри в покер
відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів гри в покер, перелік їх вебсайтів, через які організатори гри в покер здійснюють організацію та проведення азартних ігор у покер в Інтернеті;
реєстр осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх
база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх;
система моніторингу ігрових автоматів
спеціальне технічне обладнання та/або програмно-апаратний комплекс, призначені для підключення гральних автоматів до онлайн-системи організатора азартних ігор та державної системи онлайн-моніторингу з метою отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального автомата через мережу Інтернет або інші канали зв’язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки та виплачені виграші (призи);
спеціальна гральна зона
територія, визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти;
спортивний покер
спортивна гра, проводиться у формі турнірів (крім турнірів з онлайн-покеру) та для участі в якій усі гравці вносять фіксовані ставки (стартові внески), що становлять призовий фонд, з якого здійснюються виплати виграшів (призів) переможцю (переможцям) залежно від місця у грі, на якому гравець закінчив гру;
ставка
грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);
суб’єкти сертифікації
іноземні та/або українські суб’єкти господарювання, які можуть здійснювати сертифікацію та інспектування ігрового обладнання згідно із законом, акредитовані національним органом України з акредитації або акредитація яких іноземним органом з акредитації визнається на підставі міжнародного договору України, на відповідність вимогам стандартів ISO/IEC 17020 (ДС /IEC 17020) та ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025) або інших стандартів, якими їх замінили, на проведення робіт із сертифікації та інспектування грального обладнання;
турнір з покеру
форма організації гри у спортивний покер;
циліндрична гра (рулетка)
азартна гра, гравці якої, визначаючи комбінації чисел, символів, кольорів або інших знаків за допомогою пристрою, що обертається, виграють в залежності від розміру зробленої ними ставки і встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу).
 1. Терміни “бездоганна ділова репутація”, “істотна участь”, “кінцевий бенефіціарний власник”, “належна перевірка”, “офіційний документ” вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення”.
 2. Термін “сертифікація” вживається у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, термін “близькі особи” – у значенні, наведеному у Законі України “Про запобігання корупції”.

Стаття 2 Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор

 1. На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор :
  а) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
  б) організація та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет;
  в) організація та провадження букмекерської діяльності у букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
  г) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
  д) організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.

  Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій з використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу ігрового обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор
 1. Суб’єкти господарювання – резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на провадження діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії щодо надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
 2. Не вважається азартною грою будь-яка гра, в якій відсутня принаймні одна з наступних ознак :
  а) наявність ставки;
  б) можливість отримання чи неотримання виграшу (призу);
  в) ймовірність виграшу (призу) та його розмір повністю або частково залежить від випадковості.
 1. На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті .
 2. До азартних ігор не належать :
  а) організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань, незважаючи на те, що передбачається чи не передбачається умовами грошовий чи майновий виграш;
  б) гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, що проводяться без отримання гравцем призу (виграшу);
  в) гра на автоматах типу “кран-машина” (двохкоординатні автомати), в якій як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);
  г) випуск та проведення лотерей;
  д) організація та проведення спортивного покеру.
 1. В Україні також забороняється :
  а) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;
  б) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
  в) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза гральними закладами (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);
  г) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, пов’язану з каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов’язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;
  д) використовувати несертифіковане ігрове обладнання для проведення азартних ігор у випадках, коли Уповноваженим органом встановлено вимогу щодо сертифікації такого обладнання.

Стаття 3 Законодавство України про азартні ігри

 1. Законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, Податкового кодексу України, цього Закону та законів України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення”, “Про запобігання на результати офіційних спортивних змагань”, а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 2. Ліцензування азартних ігор здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом.
 3. Цей Закон є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Стаття 4 Мета та принципи державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор

 1. Метою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з їх організацією та проведенням, та забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства.
 2. Принципами державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є:
  а) Захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян;
  б) забезпечення дотримання однакових всім гравців умов азартної гри;
  в) забезпечення принципу відповідальної гри;
  г) забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності, відкритості, рівності, справедливості та об’єктивності під час проведення азартних ігор;
  д) запобігання зовнішньому впливу на результати азартних ігор;
  е) підтримка розвитку економіки, соціальної та культурної сфери, підтримка та розвиток спорту, медицини, освіти та науки в Україні за рахунок надходжень від проведення азартних ігор в Україні;
  ж) заборона протиправного впливу на проведення спортивних подій та їх результати;
  з) захищеність персональних даних;
  і) боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).

Стаття 5 Реєстри у сфері організації та проведення азартних ігор

 1. З метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор в Україні Уповноважений орган формує та веде такі реєстри:
  – реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;
  – реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;
  – реєстр організаторів букмекерської діяльності;
  – реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;
  – реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет;
  – Реєстр осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 1. Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів азартних ігор у залах ігрових автоматів, Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет є відкритим для безкоштовно на офіційному сайті Уповноваженого органу.
 2. Дані Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до такої інформації надається виключно уповноваженому органу та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них цим Законом обов’язків.
 3. Порядок ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, порядок включення інформації, внесення змін до таких реєстрів, виключення відомостей із реєстрів затверджуються Уповноваженим органом.
 4. Реєстри є державною власністю.

Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГР

Стаття 6 Державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор

 1. Державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей та іншими органами державної влади в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 2. Верховна Рада України визначає державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.
 3. Кабінет Міністрів України забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, інших підзаконних нормативно-правових актів, ухвалення яких віднесено законом до повноважень Кабінету Міністрів України.
 4. Органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Уповноважений орган).
 5. Уповноважений орган є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, та утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. Діяльність уповноваженого органу спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

  Особливості спеціального статусу Уповноваженого органу зумовлюються його завданнями та повноваженнями, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства та полягають, зокрема, у його колегіальності, в особливому порядку призначення та звільнення Голови та членів Уповноваженого органу, у спеціальних засадах діяльності органу.
 1. Уповноважений орган є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є державною власністю, самостійний баланс, рахунки в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатки із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням.
 2. Положення Про уповноважений орган (далі – положення) затверджується Кабінетом Міністрів України.
 3. Закони України “Про центральні органи виконавчої влади”, “Про державну службу”, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, які застосовуються до Уповноваженого органу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 4. Фінансування діяльності Уповноваженого органу провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 7 Склад та структура Уповноваженого органу

 1. Уповноважений орган як колегіальний орган утворюється у складі Голови Уповноваженого органу та шести членів Уповноваженого органу. Уповноважений орган є повноважним з призначення більше половини її загального кількісного складу.
 2. Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному цим Законом.

Голова та члени уповноваженого органу призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону, та порядку проведення конкурсного відбору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади Голови та членів Уповноваженого органу кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.

Організацію та проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду Голови та членів Уповноваженого органу здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

За результатами проведення конкурсу комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду голови та члена (членів) уповноваженого органу кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів у кількості:

 1. на одну вакансію – два кандидати;
 2. на дві вакансії-три кандидати;
 3. на три вакансії-чотири кандидати;
 4. на чотири вакансії – шість кандидатів;
 5. на п’ять вакансій-сім кандидатів;
 6. на шість вакансій-вісім кандидатів;
 7. на сім вакансій – дев’ять кандидатів.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби оприлюднить на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо призначення на посаду голови та/або члена (членів) уповноваженого органу зі списку кандидатів, поданих комісією з питань вищого корпусу державної служби, протягом 10 робочих днів з дня внесення відповідного подання.

 1. Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу у порядку, визначеному цим Законом.

Конкурсна комісія утворюється при Кабінеті Міністрів України.

Склад конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу конкурсної комісії входять п’ять осіб за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмета ведення якого належать питання діяльності з випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження у її складі не менше ніж чотири особи.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання або постачальників послуг у сфері азартних ігор, отримують від них фінансову чи матеріальну винагороду та допомогу або обіймають якусь посаду у структурних підрозділах організатора азартних ігор ігор чи надання послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.

Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Уповноваженого органу. Особа, яка була членом Конкурсної комісії, не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Уповноваженого органу протягом 12 місяців з дня припинення нею повноважень члена Конкурсної комісії.

Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить три роки і може бути припинено достроково Кабінетом Міністрів України з ініціативи комітету Верховної Ради України, до предмета ведення якого належать питання діяльності щодо випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес, або з власної ініціативи члена Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

Конкурсна комісія обирає голову шляхом голосування. Рішення конкурсної комісії з цього питання приймається простою більшістю голосів її членів.

Регламент роботи конкурсної комісії затверджує конкурсна комісія.

Засідання Конкурсної комісії проводять у формі відкритих слухань. На офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація засідання конкурсної комісії. Протоколи засідань Конкурсної комісії розміщуються на офіційному сайті Кабінету Міністрів України упродовж трьох робочих днів після проведення засідання.

На засіданнях Конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутні народні депутати України, представники громадськості.

Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних чи юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.

Інформація про порядок денний, час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення засідання.

Роботу конкурсної комісії забезпечує секретаріат Кабінету Міністрів України.

Конкурсна комісія оголошує прийом документів на відкритий конкурс:

 1. у разі утворення Уповноваженого органу – не пізніше ніж 10 днів з дня затвердження не менше чотирьох членів Конкурсної комісії;
 2. у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Уповноваженого органу, визначеного цим Законом, – не менше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень;
 3. у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) уповноваженого органу відповідно до цього Закону протягом п’яти робочих днів з дня припинення повноважень.

p align=”justify”> Прийом документів на відкритий конкурс здійснюється протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційному сайті Кабінету Міністрів України та у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Порядок та умови проведення відкритого конкурсу мають містити, зокрема:

 1. вимоги щодо критеріїв оцінки професійної компетентності кандидатів, відповідно до яких Конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Уповноваженого органу;
 2. перелік документів для подання особою, яка претендує на участь у відкритому конкурсі;
 3. вимоги щодо забезпечення прозорості проведення конкурсу та процедури прийняття рішення;
 4. вимоги щодо зберігання матеріалів конкурсу протягом строку повноважень члена уповноваженого органу.

Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

За результатами проведення конкурсу конкурсна комісія не пізніше двох робочих днів з дня прийняття рішення вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про призначення на посаду голови та/або члена (членів) уповноваженого органу кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів. в кількості:

 1. на одну вакансію – два кандидати;
 2. на дві вакансії-три кандидати;
 3. на три вакансії-чотири кандидати;
 4. на чотири вакансії – шість кандидатів;
 5. на п’ять вакансій-сім кандидатів;
 6. на шість вакансій-вісім кандидатів;
 7. на сім вакансій – дев’ять кандидатів.

Конкурсна комісія публікує на офіційному сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про призначення на посаду Голови та/або члена (членів) Уповноваженого органу зі списку кандидатів, поданих Конкурсною комісією, протягом 10 робочих днів з дня внесення Конкурсної комісією відповідного подання.

Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України.

 1. Головою та членом Уповноваженого органу можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту (у сфері публічного управління та адміністрування, економічну чи юридичну), бездоганну ділову репутацію, загальний стаж роботи не менше семи років (з них досвід роботи на керівних посадах – не менше трьох років), які вільно володіють державною мовою.
 2. Голова та члени уповноваженого органу є державними службовцями.
 3. Голова та члени Уповноваженого органу працюють на постійній основі. На час виконання своїх службових обов’язків Голова та члени Уповноваженого органу не можуть обіймати будь-які інші посади, у тому числі на громадських засадах, у державних та недержавних органах, організаціях, установах та підприємствах, отримувати винагороди та разові гонорари за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Вказана норма не поширюється на творчу діяльність у сфері азартних ігор.
 4. Голова та члени Уповноваженого органу не можуть бути прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання або постачальників послуг у сфері азартних ігор, отримувати від них фінансову чи матеріальну винагороду та допомогу або обіймати будь-яку посаду у структурних підрозділах організатора азартних ігор. послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.
 5. Голова, член Уповноваженого органу зобов’язані в день його призначення на посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання та позбутися частки у майні таких суб’єктів господарювання.
 6. Строк повноважень Голови, члена Уповноваженого органу складає чотири роки. Одна й та сама особа не може бути членом уповноваженого органу більше двох строків поспіль.
 7. Після закінчення строку повноважень Голова, член Уповноваженого органу продовжує виконувати свої обов’язки до моменту призначення нового Голови, члена Уповноваженого органу, за винятком випадків дострокового припинення повноважень Голови, члена Уповноваженого органу.
 8. Уповноважений орган не може делегувати своїх повноважень третім особам. Голова, член уповноваженого органу неспроможна одноосібно здійснювати функції, покладені на уповноважений орган.
 9. Член уповноваженого органу зобов’язаний:
  – брати участь у засіданнях Уповноваженого органу;
  – Виконувати рішення уповноваженого органу;
  – брати участь у підготовці питань до розгляду Уповноваженим органом;
  – координувати роботу апарату уповноваженого органу відповідно до певного уповноваженого органу розподілу функціональних обов’язків.
 1. Член уповноваженого органу має право:
  – знайомитись з документами, що надходять до Уповноваженого органу;
  – пропонувати для включення до порядку денного засідання Уповноваженого органу питання, що належать до його компетенції;
  – виступати на засіданнях Уповноваженого органу, вносити пропозиції щодо питань, що розглядаються.
 1. Повноваження Голови, члена Уповноваженого органу припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим або у разі закінчення строку його повноважень.
 2. Голова, член Уповноваженого органу може бути достроково звільнений у разі:
  a) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
  b) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі території України;
  c) порушення вимог, передбачених цією статтею;
  d) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
  e) неможливість виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;
  f) неучасті у засіданнях Уповноваженого органу без поважних причин протягом двох місяців;
  g) визнання його недієздатним або обмеження його громадянської дієздатності;
  h) грубе порушення службових обов’язків;
  i) наявності інших підстав, передбачених Законом України “Про державну службу”.
 1. Один і той самий член Уповноваженого органу не може обіймати посаду Голови Уповноваженого органу два строки поспіль.
 2. У разі непризначення Голови Уповноваженого органу тимчасове (терміном на місяць) виконання обов’язків Голови Уповноваженого органу здійснюється по черзі членами Уповноваженого органу. Порядок визначення черговості тимчасового виконання обов’язків голови уповноваженого органу встановлюється становищем.
 3. Голова Уповноваженого органу:
  a) скликає засідання уповноваженого органу;
  b) головує на засіданнях уповноваженого органу;
  c) вносить на розгляд уповноваженого органу питання порядку денного засідання уповноваженого органу з урахуванням пропозицій членів уповноваженого органу;
  d) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;
  e) представляє інтереси уповноваженого органу Кабінету Міністрів України;
  f) подає до Уповноваженого органу відносини з державними органами інших держав з питань нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, міжнародними організаціями;
  g) діє без довіреності від імені уповноваженого органу у межах, встановлених законодавством України;
  h) підписує документи, що видаються відповідно до рішень Уповноваженого органу та документи, пов’язані з поточною діяльністю Уповноваженого органу.
 1. Основною формою роботи Уповноваженого органу як колегіального органу є засідання, що проводяться за рішенням Голови Уповноваженого органу або з ініціативи не менше трьох членів Уповноваженого органу не менше одного разу на місяць.
 2. Засідання Уповноваженого органу є правочинним, якщо на ньому присутні п’ять членів Уповноваженого органу.
 3. Члени Уповноваженого органу мають кожний за одним голосом.
 4. Рішення Уповноваженого органу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість загального кількісного складу Уповноваженого органу. Уповноважений орган приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій двома третинами складу Уповноваженого органу у порядку, встановленому цим Законом.
 5. Умови оплати праці, надання відпусток, соціального захисту Голови та членів Уповноваженого органу прирівнюються до умов, визначених Законом України “Про державну службу” для державних службовців категорії “А”.
 6. Діяльність Уповноваженого органу забезпечує апарат Уповноваженого органу (далі – апарат) та територіальні управління.
 7. Положення про апарат та його структуру затверджуються Уповноваженим органом. Гранична чисельність апарату та територіальних управлінь затверджується Кабінетом Міністрів України.
 8. Уповноважений орган може утворювати та ліквідувати свої територіальні управління для здійснення своїх повноважень. Територіальні управління не мають статусу юридичної особи та діють на основі положення, яке затверджується уповноваженим органом.
 9. Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються з посади Уповноваженим органом.
 10. Працівники апарату Уповноваженого органу, які займаю
 1. Працівники апарату, в тому числі його керівник, їх близькі особи не можуть бути прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання або постачальників послуг у сфері азартних ігор, отримувати від них фінансову чи матеріальну винагороду та допомогу або обіймати будь-яку посаду структурних підрозділах організатора азартних ігор чи надання послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.
 2. Керівник апарату Уповноваженого органу:
  a) здійснює керівництво діяльністю апарату уповноваженого органу;
  b) видає накази, розпорядження з питань діяльності апарату уповноваженого органу;
  c) призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату уповноваженого органу;
  d) заохочує працівників апарату, накладає дисциплінарні стягнення;
  e) виконує інші функції, необхідні для виконання уповноваженим органом покладених на нього цим Законом повноважень.
 1. За рішенням Уповноваженого органу створюється Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, який бере участь у обговоренні проектів документів, що розробляються та/або розглядаються Уповноваженим органом. Склад консультаційно-експертної ради та Положення про неї затверджуються уповноваженим органом.

Стаття 8 Повноваження Уповноваженого органу

 1. Під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор Уповноважений орган має такі повноваження:

1) вносить до органів державної влади пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;

2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу, та контролює їх виконання;

3) приймає у межах своєї компетенції рішення, які є обов’язковими для виконання організаторами азартних ігор;

4) розробляє та подає на затвердження до Кабінету Міністрів України ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

5) у випадках, визначених законом, звертається до суду;

6) створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор;

7) забезпечує рівні умови господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

8) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор інших держав;

9) виконує функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому цим Законом;

10) затверджує перелік, форми та порядок подання звітності організаторами азартних ігор;

11) веде реєстри, передбачені цим Законом;

12) розглядає скарги гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, у разі виявлення порушень вживає заходів відповідно до цього Закону;

13) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;

14) веде перелік суб’єктів сертифікації, а також визначає перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації;

15) встановлює порядок проведення інспектування грального обладнання;

16) встановлює вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);

17) встановлює принципи відповідальної гри;

18) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

19) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу визначену законодавством інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень;

20) одержує безкоштовно від організаторів азартних ігор необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі, що містить фінансово-економічні показники, у визначених уповноваженим органом формах та порядку;

21) організовує та здійснює державний контроль за організацією та проведенням азартних ігор, у тому числі контроль за дотриманням цього Закону, ліцензійних умов шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, у тому числі методом контрольних закупівель;

22) у разі виявлення порушень ліцензійних умов складає та спрямовує організаторам азартних ігор припис щодо усунення таких порушень, що є обов’язковим до виконання;

23) здійснює адміністрування державної системи онлайн-моніторингу;

24) застосовує санкції до організаторів азартних ігор та інших суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у випадках, передбачених цим Законом;

25) встановлює вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу, розробляє та затверджує порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

26) здійснює моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, готує за його результатами щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у порядку, встановленому цим Законом;

27) призначає осіб для моніторингу гральних закладів;

28) затверджує порядок інспектування гральних закладів;

29) затверджує опис ідентифікаційної картки гравця;

30) звертається до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпрацює з правоохоронними органами у рамках протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор та гральних закладів;

31) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 1. Підтвердження відповідності приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам цього Закону Уповноважений орган здійснює шляхом видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність такого приміщення встановленим цим Законом вимогам (далі – дозвіл) до приміщення для грального закладу.

Для отримання дозволу до уповноваженого органу подається заява та додаються такі документи:

1) правовстановлюючий документ на приміщення;

2) свідоцтво про встановлення готелю певної категорії;

3) технічний паспорт.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Рішення про видачу дозволу приймається уповноваженим органом у строк не пізніше п’яти календарних днів з дня подання заяви та доданих до неї документів.

Особа, яка отримала дозвіл, може використовувати приміщення самостійно або передати його у користування іншій особі.

Порядок видачі дозволу встановлюється уповноваженим органом.

Стаття 9 Державний нагляд (контроль) над ринком азартних ігор

 1. Державний нагляд (контроль) над ринком азартних ігор здійснюється шляхом:

1) контролю за наявності передбачених законом ліцензій;

2) перевірки дотримання організатором азартних ігор ліцензійних умов;

3) контролю за дотриманням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

4) моніторинг діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.

 1. Для здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор уповноважені посадові особи Уповноваженого органу мають право:

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію та до приміщення організаторів азартних ігор, гральних закладів організаторів азартних ігор;

2) перевіряти дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри на підставі та в порядку, визначених законодавством;

3) давати в межах своїх повноважень організаторам азартних ігор обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень нормативно-правових актів;

4) застосовувати у встановленому законодавством порядку до організаторів азартних ігор та інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор, які відповідають санкції;

5) безкоштовно отримувати від організаторів азартних ігор, необхідні для виконання завдань, покладених на уповноважений орган цим Законом, інформацію, документи, пояснення та інші матеріали;

6) безоплатно одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Уповноважений орган;

7) отримувати від організаторів азартних ігор інформацію та документи, необхідні для розгляду звернень, що надходять до Уповноваженого органу від фізичних та юридичних осіб;

8) інші права, визначені законом.

 1. Контроль за дотриманням норм податкового законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, проводить планові та позапланові перевірки, у тому числі з використанням Державної системи онлайн-моніторингу щодо дотримання вимог законодавства щодо сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.

 1. Під час провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор застосовуються реєстратори розрахункових операцій у порядку, передбаченому Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

Стаття 10 Порядок здійснення державного нагляду (контролю) над ринком азартних ігор

 1. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом проведення планових, позапланових перевірок, фактичних перевірок (методом контрольних закупівель) та моніторингу діяльності організаторів азартних ігор із використанням Державної системи онлайн-моніторингу.
 2. Планові перевірки організаторів азартних ігор, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на рік, але не рідше ніж один раз на три роки згідно з планами, затвердженими Уповноваженим органом.
 3. Позапланові перевірки проводяться за рішенням Уповноваженого органу з питань, зазначених у таких рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

1) на підставі письмового чи електронного звернення про порушення законодавства, стандартів чи інших нормативних документів у сфері організації та проведення азартних ігор;

2) з метою перевірки виконання розпоряджень або розпоряджень про усунення раніше виявлених порушень;

3) у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих організатором азартних ігор, або у разі отримання таких даних через Державну систему онлайн-моніторингу;

4) з метою перевірки дотримання організатором азартних ігор вимог щодо підключення грального обладнання до державної системи онлайн-моніторингу.

 1. Фактичні перевірки (методом контрольних закупівель) проводяться за рішенням Уповноваженого органу виключно за наявності таких підстав:

1) за результатами аналізу інформації, відомостей, одержаних у встановленому законом порядку;

2) за результатами моніторингу діяльності організаторів азартних ігор із використанням Державної системи онлайн-моніторингу;

3) встановлення фактів, що свідчать про порушення суб’єктом господарювання, який провадить діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, законодавства про азартні ігри;

4) звернення гравців зі скаргою на дії організаторів азартних ігор.

 1. За розпорядженням Голови Уповноваженого органу уповноважені посадові особи Уповноваженого органу проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності претендента та поданих документів ліцензійним умовам.
 2. Перевірки проводять уповноважені посадові особи Уповноваженого органу. За результатами перевірок складається акт перевірки у двох примірниках. Один екземпляр акта видається організатору азартних ігор, який перевірявся, другий – зберігається в Уповноваженому органі.
 3. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється у порядку, передбаченому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Моніторинг діяльності організаторів азартних ігор із використанням Державної системи онлайн-моніторингу здійснюється шляхом постійного дистанційного доступу до онлайн-систем організаторів азартних ігор.

 1. Організатор азартних ігор, який отримав розпорядження або розпорядження уповноваженої посадової особи Уповноваженого органу про усунення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, зобов’язаний у встановлений розпорядженням або розпорядженням строк усунути виявлені порушення та подати до Уповноваженого органу відповідну інформацію. Термін усунення організатором азартних ігор порушень законодавства про азартні ігри не повинен перевищувати двох місяців з дня отримання організатором азартних ігор відповідного розпорядження або розпорядження Уповноваженого органу.

Стаття 11 Відкритість діяльності Уповноваженого органу

 1. Уповноважений орган забезпечує відкритість своєї діяльності.
 2. Порядок денний засідань Уповноваженого органу підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Уповноваженого органу не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.
 3. Засідання Уповноваженого органу проводяться у формі відкритих чи закритих слухань. У разі розгляду питань, які мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб’єкти ринку азартних ігор та громадські об’єднання у порядку, встановленому регламентом Уповноваженого органу.
 4. Уповноважений орган інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює у засобах масової інформації, зокрема у друкованих виданнях, та публікує на своєму офіційному вебсайті нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством та іншу інформацію з питань своєї діяльності.
 5. Уповноважений орган публікує на своєму офіційному сайті річні звіти про роботу органу не пізніше ніж 1 квітня року, наступного за звітним. Голова Уповноваженого органу щорічно до 1 червня звітує про результати діяльності Уповноваженого органу на засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета ведення якого належать питання діяльності щодо випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес.
 6. Уповноважений орган здійснює моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за його результатами готує щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, повинен містити, зокрема, інформацію про організаторів гральних закладів, кількість гральних закладів, кількість виданих ліцензій та їх види, про виявлені порушення та санкції, кількість розглянутих скарг та вжиті заходи, про обсяги надходжень до державного та місцевих бюджетів від здійснення зазначеної діяльності, кількість осіб, які грали в азартні ігри, у тому числі за видами азартних ігор, кошти, надійшли як прийняті ставки, виплачені виграші (призи), кількість осіб, включених до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Стаття 12 Державна система онлайн-моніторингу

 1. З метою здійснення контролю за діяльністю організаторів азартних ігор, моніторингу роботи грального обладнання та забезпечення прав гравців створюється Державна система онлайн-моніторингу.

Державна система онлайн-моніторингу є основним інструментом здійснення уповноваженим органом функції державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор.

 1. Державна система онлайн моніторингу є об’єктом права державної власності.
 2. Функціонування, експлуатація, технічний супровід, перелік користувачів та обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи онлайн-моніторингу, порядок взаємодії Державної системи онлайн-моніторингу, організаторів азартних ігор та Уповноваженого органу визначається порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу, що затверджується Кабінетом Міністрів України .
 3. Уповноважений орган має необмежений доступ до всієї інформації, що зберігається в Державній системі онлайн-моніторингу, а також неперсоналізованих даних гравців у Державній системі онлайн-моніторингу через мережу Інтернет у режимі онлайн (крім Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь у азартних іграх, інформація в якому є персоніфікованою).
 4. Організатори азартних ігор зобов’язані підключити відповідне ігрове обладнання, зокрема онлайн-системи, до Державної системи онлайн-моніторингу у порядку, визначеному Уповноваженим органом. Підключення грального обладнання до державної системи онлайн-моніторингу та її використання є безкоштовним.
 5. Обов’язок із забезпечення функціонування та адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу покладається на Уповноважений орган.
 6. Державна система онлайн-моніторингу повинна мати сертифікат відповідності української та/або іноземної лабораторії, визначеної відповідно до цього Закону Уповноваженим органом.
 7. Функціонування Державної системи онлайн-моніторингу є безперебійним. У разі зупинення функціонування Державної системи онлайн-моніторингу з технічних чи будь-яких інших причин усі організатори азартних ігор продовжують провадження господарської діяльності та після відновлення функціонування Державної системи онлайн-моніторингу передають накопичену інформацію за відповідний період у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Обов’язок забезпечення безперебійності функціонування державної системи онлайн-моніторингу покладається на уповноважений орган.

Стаття 13 Завдання та функції Державної системи онлайн-моніторингу

 1. Завданням Державної системи онлайн-моніторингу є:

1) реалізація функцій державного контролю за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі за обігом коштів шляхом оперативного отримання повної та достовірної інформації про роботу організаторів азартних ігор, кожну операцію з прийому ставки, виплати виграшу (призу), здійснення виплати тощо в режимі реального часу;

2) безперешкодна цілодобова в режимі реального часу передача та прийом даних, фіксація в режимі реального часу кожної операції з прийняття ставки, виплати виграшу (призу), здійснення виплати, обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про зареєстровані ставки та/або суми придбаних гравцем ігрових замінників гривні, що обліковуються на клієнтських рахунках таких гравців, виплачені виграші, форму розрахунків із гравцями (зазначена інформація передається до Державної системи онлайн-моніторингу у неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених цим Законом);

3) реалізація функцій контролю за повнотою надходжень до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та платежів відповідно до законодавства;

4) контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;

5) захист прав гравців та мінімізація проявів ігрової залежності (лудоманії).

 1. Державна система онлайн-моніторингу має забезпечувати:

1) безперешкодну цілодобову в режимі реального часу передачу та прийом даних, з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор (зазначена інформація передається до Державної системи онлайн-моніторингу у неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених цим Законом);

2) контроль валового доходу організаторів азартних ігор як реального часу, зокрема контроль загального відсотка виграшу ігрових автоматів;

3) цілісність інформації під час її обробки, обліку, накопичення та зберігання, справжності походження інформації;

4) контроль достовірності інформації;

5) конфіденційність персональних даних гравців;

6) резервне копіювання в автоматичному режимі та відновлення інформації, збереження цілісності баз даних у разі планової та/або аварійної зупинки системи;

7) збереження інформації протягом строку, встановленого Уповноваженим органом, але не меншим за строк дії відповідної ліцензії організатора азартних ігор;

8) можливість дистанційного відключення гральних автоматів;

9) доступ організаторів азартних ігор до реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

10) використання засобів контролю та захисту інформації Державної системи онлайн-моніторингу відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Державна система онлайн-моніторингу повинна містити в розрізі кожного грального закладу, кожного грального обладнання та кожної азартної гри, що проводиться, а також у розрізі періоду проведення азартних ігор (день, тиждень, місяць, квартал, рік) інформацію про:

1) кожної ставки, прийнятої в азартну гру;

2) повернутих ставок;

3) виплати виграшів у азартні гри.

Усі операції у Державній системі онлайн-моніторингу повинні фіксуватися у режимі реального часу із зазначенням моменту (секунда, хвилина, година, день, місяць, рік) її здійснення.

Онлайн-системи організаторів азартних ігор повинні містити інформацію, передбачену цією частиною для державної системи онлайн-моніторингу, та передавати таку інформацію до державної системи онлайн-моніторингу в режимі реального часу.

Розділ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГР

Стаття 14 Вимоги до організатора азартних ігор

 1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа – резидент України:

1) яка створена та здійснює діяльність на території України у встановленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформований грошовими коштами у розмірі не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформований за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення пари тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити виходячи з офіційних документів чи його копій, засвідчених у порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники суттєвої участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаною державою-агресором стосовно України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром і планує здійснювати або провадити діяльність з організації та проведення пари тоталізатора на такому іподромі);

6) не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України, або діє у їхніх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної за законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаного за законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України;

9) не володіє прямо чи опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, які не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) ) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

 1. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, який набрав законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

 1. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит або банківську гарантію здійснення виплат виграшів на суму 7 200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
 2. Працівниками організаторів азартних ігор не можуть бути фізичні особи молодші 21 року.
 3. Організатори азартних ігор, їх посадові особи повинні відповідати іншим вимогам, передбаченим цим Законом, а також організаційним, кваліфікаційним, фінансово-економічним та іншим вимогам, які передбачені відповідними ліцензійними умовами.

Стаття 15 Обов’язки організатора азартних ігор

 1. У своїй діяльності організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватись вимог цього Закону, ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який вони мають ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватись правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені цим Законом види азартних ігор лише після отримання ліцензії на організацію та провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

4) дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації ( отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, які можуть мати вплив на результати азартних ігор (зазначені обмеження не поширюються на публічне оголошення та виплату додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних чи міжнародних змаганнях, Олімпійських чи Паралімпійських іграх);

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до цього Закону і яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з державною системою онлайн-моніторингу, кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплати виграшу у кожну азартну гру, щодо здійснення виплати, обміну коштів на ігрові замінники гривні та навпаки, а також інші операції, визначені порядком функціонування державної системи онлайн-моніторингу;

8) дотримуватись принципів відповідальної гри, встановлених уповноваженим органом;

9) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), у якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування ігровим обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

10) встановлювати та використовувати ігрове обладнання, що унеможливлює несанкціоноване втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор протягом строку, встановленого цим Законом, крім випадків, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення”, а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

12) вживати заходів щодо запобігання виплаті (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітнім, недієздатним) особою або особою, громадянська дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

13) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає та залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного чи прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

14) у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;

15) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, термін дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор , викладені державною мовою та перекладені англійською мовою, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

16) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

17) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, щодо яких є обмеження відповідно до цього закону;

18) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію чи ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

19) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що унеможливлюють несанкціоноване втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

20) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати в загальному доступі у місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш , принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу у разі ігрової залежності;

21) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

22) повідомляти Уповноважений орган про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, зберігаються у ліцензійній справі протягом строку, встановленого законом;

23) в установленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі якщо сертифікація відповідно до цього Закону є обов’язковою);

24) розміщувати гральні заклади із дотриманням вимог, передбачених законодавством;

25) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства про азартні ігри.

 1. Організатору азартних ігор забороняється примушувати відвідувачів до участі у азартних іграх.
 2. Організатору азартних ігор забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь у азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої або тютюнові вироби чи майно, володіння чи розпорядження, яке передбачає отримання відповідних дозволів чи ліцензій.
 3. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (з розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними чи дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцеві позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

Стаття 16 Вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та громадський контроль

 1. Забороняється приймати ставки в азартній грі в осіб, які не можуть бути гравцями відповідно до цього Закону.
 2. З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор організатори азартних ігор зобов’язані дотримуватись принципів відповідальної гри, зокрема:

1) забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному цим Законом, у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

2) у випадках та порядку, встановлених Уповноваженим органом, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежений доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

3) утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано зумовлене настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їхню вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансові збитки у розмірі десятикратного розміру програшу, завдані зазначеним особам. внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється уповноваженим органом.

 1. У місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у вільному доступі для гравців та відвідувачів розміщуються інформаційні матеріали про ігрову залежність та відповідальну гру, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, місця, де можна отримати допомогу у у разі ігрової залежності, викладені державною мовою та перекладені англійською мовою.
 2. Організатори азартних ігор зобов’язані надавати гравцям інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність. Зазначена інформація (контактні дані, телефон служби підтримки) доступна у друкованому вигляді у місцях провадження діяльності з організації азартних ігор або має бути доступною на сайтах у разі провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет.
 3. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів з персоналом за принципами відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникнення ігрової залежності. У гральних закладах розміщуються інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри та місця, де можна отримати допомогу у разі ігрової залежності.
 4. Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх здійснюється:

1) самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

2) уповноваженим органом за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) терміном до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;

3) за рішенням суду.

 1. Фізична особа може самостійно обмежити себе у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженого органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа.

Заява може бути подана у письмовій чи електронній формі з дотриманням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Бланки заяви про самообмеження розміщуються у доступному для гравців та відвідувачів місці у будь-якому гральному закладі.

Зразок заяви про самообмеження розміщується на головній сторінці офіційного сайту Уповноваженого органу.

Відкликання заяви про самообмеження не допускається.

 1. Заява про самообмеження має містити:

1) Відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;

2) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, щодо якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, який видав документ, офіційну назву органу іноземної держави, у якому видано документ);

3) термін відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;

4) дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

 1. Подання заяви будь-якому організатору азартних ігор або Уповноваженому органу розглядається як подання заяви всім організаторам азартних ігор на території України.
 2. Організатор азартних ігор або Уповноважений орган негайно повертає заяву фізичній особі для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, щодо якої подано заяву.

У разі якщо термін обмеження в участі в азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

 1. Гравець може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх Уповноваженим органом за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників тимчасово до ухвалення рішення суду, але не більше шести місяців у разі:

1) перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;

2) наявності боргових зобов’язань у сумі понад 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

3) ухилення особи від сплати аліментів протягом понад три місяці;

4) Якщо особа чи члени її сім’ї є одержувачами житлової субсидії або пільг на сплату житлово-комунальних послуг.

У разі подання заяви про обмеження у ньому вказується обґрунтування необхідності встановлення такого обмеження.

 1. Уповноважений орган не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності підстав вносить відомості про фізичну особу, щодо якої є обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 2. У разі якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоди самому собі та/або своїй сім’ї через приведення до важкого матеріального становища, такий гравець може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду .
 3. Заява про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх може бути подана членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками до суду. Рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх передається до Уповноваженого органу з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 1. Порядок обмеження особи у відвідинах гральних закладів та участі в азартних іграх судом за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх, яке набрало законної сили, надсилається до Уповноваженого органу виключно судом, який прийняв таке рішення, з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 2. Організатор азартних ігор або Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх вносить відомості про фізичну особу, щодо якої є обмеження участі в азартних іграх, , яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 3. Організатор азартних ігор зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача.
 4. Інформація про організаторів азартних ігор, гральні зали, використання онлайн-систем, бренди організаторів азартних ігор та іншу інформацію, передбачену цим Законом, розміщується у відповідних відкритих реєстрах на сайті Уповноваженого органу з метою безперешкодного доступу громадян, у тому числі з метою громадського контролю.
 5. Уповноважений орган зобов’язаний створити безкоштовну гарячу лінію та спеціальну форму на веб-сайті Уповноваженого органу для отримання повідомлень про порушення цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор.
 6. Уповноважений орган затверджує положення про отримання, обробку та реагування на отримані повідомлення про порушення у сфері азартних ігор, що передбачає порядок отримання, прийняття повідомлень, способи реагування на такі повідомлення, у тому числі із залученням правоохоронних органів та порядок надання відповідей на такі повідомлення.

Стаття 17 Ідентифікація (верифікація) гравця та відвідувача

 1. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача для цілей цього Закону передбачає збирання організатором азартних ігор відомостей про:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2) вік (дату народження) особи;

3) Наявність або відсутність особи в реєстрі осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

 1. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що засвідчує особу та підтверджує вік, а також до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор.
 2. Вторинна ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача може здійснюватися на підставі ідентифікаційної картки гравця, у тому числі в електронному вигляді, виданій учаснику або відвідувачу працівником відповідного організатора азартних ігор, а у разі її відсутності – на підставі оригіналу документа, що посвідчує. На картці гравця обов’язково повинно бути його фото та вказуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про дату народження та спеціальний (унікальний) номер цієї картки або відповідний штрих-код, що дозволяє зчитувати інформацію за допомогою відповідних технічних пристроїв.

Опис ідентифікаційної картки гравця затверджується уповноваженим органом.

 1. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, які використовуються відповідно до законодавства.
 2. Організатор азартних ігор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет має право вимагати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв’язку.
 3. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку гравця в Інтернеті проводиться організатором азартних ігор до моменту прийняття ставки.
 4. Організатор азартних ігор зобов’язаний запровадити процедури (політику), що дозволяють достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік гравця.
 5. Організатор азартних ігор під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації повинен дотримуватись законодавства про захист персональних даних.
 6. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.

Стаття 18 Вимоги до гравця

 1. Гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік. Організаторам азартних ігор заборонено приймати ставки та виплачувати (видавати) виграші (призи) в азартній грі особам молодше 21 року.
 2. Гравцями не можуть бути:

1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;

2) особи, які не досягли 21-річного віку;

3) особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;

4) особи, які перебувають у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

5) особи, визнані організатором азартних ігор небажаними;

6) особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

 1. Гравець зобов’язаний:

1) дотримуватись вимог та обов’язків, передбачених цим Законом, законодавством про азартні ігри, а також правилами організатора азартних ігор та правилами проведення азартної гри;

2) надати на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника Уповноваженого органу для ознайомлення документ, що засвідчує особу та містить відомості про вік особи;

3) на вимогу працівника організатора азартних ігор та/або працівника уповноваженого органу негайно залишити гральний заклад у разі вчинення ним однієї з таких дій:

а) відмова від пред’явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;

б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або висловлювання загрози його застосування із зазіханням на життя, здоров’я або майно осіб, які перебувають у гральному закладі;

в) перешкоджання здійсненню діяльності з організації та проведення азартних ігор;

г) порушення правил проведення азартної гри.

 1. Забороняється брати участь в азартній грі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора азартних ігор, у яких вони є засновниками та/або обіймають керівні посади;

2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та/або обіймають керівні посади;

3) особам, які можуть мати інформацію про результати азартної гри;

4) особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

5) спортсменам, особам допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовим особам у сфері спорту та членам їхньої сім’ї – у парі щодо результатів офіційного спортивного змагання, в якому вони чи їхня команда беруть участь;

6) голові, членам та службовим особам уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупівель.

 1. Організатор азартних ігор зобов’язаний надати суб’єктам протидії корупційним правопорушенням аналітичні відомості про нетипову поведінку гравців, а також про свою підозру щодо можливої нечесної гри (поведінки) згідно із Законом України “Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань”.
 2. До участі в азартній грі не допускаються особи:

1) на вимогу працівника організатора азартних ігор, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівникові організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що засвідчує особу та містить відомості про вік особи;

2) надали на вимогу представника організатора азартних ігор помилкові відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адресу реєстрації місця проживання або місцезнаходження);

3) інші особи, визначені цим Законом;

4) обмежено дієздатні та недієздатні особи;

5) особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

 1. Якщо особа, незважаючи на встановлену цим Законом, правилами участі в азартній грі заборону, взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним.

Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами не здійснюється.

У разі якщо організатором азартних ігор здійснено виплату (видачу) виграшу (призу) особі, така виплата (видача) виграшу (призу) підлягає поверненню організатору азартних ігор у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі організатором азартних ігор.

 1. Якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі, організатор азартних ігор зобов’язаний у строк, визначений правилами проведення відповідної азартної гри, повернути особі або її законному представнику кошти у розмірі ставки.
 2. Гравець має право обмежити свою участь в азартних іграх в Інтернеті шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру.
 3. Здійснення фізичною особою ставки в азартну гру є укладанням між ним та організатором азартних ігор, який проводить відповідну азартну гру, договору про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття організатором азартних ігор від фізичної особи ставки в азартну гру.
 4. Організатор азартних ігор має право збільшити мінімальний вік гравця для участі у азартній грі.

Стаття 19 Вимоги до відвідувачів та працівників організатора азартних ігор

 1. Відвідувачами грального закладу не можуть бути особи, які на момент відвідування не досягли 21-річного віку, та особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 2. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, які залучені до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.
 3. Відвідувач грального закладу зобов’язаний:

1) дотримуватись вимог та обов’язків, передбачених цим Законом, законодавством про азартні ігри та правилами організатора азартних ігор;

2) на вимогу працівника організатора азартних ігор надати для ознайомлення документ, що засвідчує особу та містить відомості про вік особи;

3) на вимогу працівника організатора азартних ігор негайно залишити гральний заклад у разі здійснення ним однієї з таких дій:

а) відмова від пред’явлення документа, що дає можливість встановити особу та її вік;

б) порушення правил громадського порядку, застосування фізичної сили або висловлювання загрози його застосування із зазіханням на життя, здоров’я або майно осіб, які перебувають у гральному закладі;

в) перешкоджання здійсненню діяльності з організації та проведення азартних ігор.

 1. До відвідування гральних закладів не допускаються особи з холодною або вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими речовинами або легкозаймистими рідинами засобами.

Стаття 20 Вимоги до правил проведення азартних ігор

 1. Правила проведення азартних ігор повинні містити положення про заборону участі в азартній грі осіб, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатних та недієздатних осіб, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх .
 2. Правила проведення азартних ігор, складені державною та англійською мовами, розміщуються у гральних закладах у доступному для відвідувачів та гравців місці або на сайті або в мобільному додатку у разі здійснення організатором азартних ігор діяльності в мережі Інтернет на підставі відповідної ліцензії.
 3. Правила азартних ігор повинні бути складені державною та англійською мовами та, за бажанням організатора азартних ігор, іншими мовами, повинні бути пронумеровані, переплетені, засвідчені підписом уповноваженої особи організатора, скріплені печаткою організатора (за наявності).
 4. Правила проведення азартних ігор що неспроможні суперечити законодавству.
 5. Правила проведення азартних ігор повинні містити порядок участі в кожній азартній грі, що організується та проводиться організатором.
 6. Правила кожної азартної гри повинні містити деталізований порядок участі у цьому виді азартної гри, зокрема порядок та строки внесення ставок, виплати (видачі) виграшів (призів), права та обов’язки гравця та організатора азартних ігор під час азартної гри.

Стаття 21 Загальні правила відвідування грального закладу

 1. Правила відвідування грального закладу встановлюються організатором азартних ігор.
 2. Правила відвідування грального закладу мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, засвідчені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності).
 3. У правилах відвідин грального закладу вказується інформація, зокрема, про режим роботи грального закладу та про заборону відвідування грального закладу особами, які не досягли віку, встановленого цим Законом, або особами, щодо яких є обмеження, передбачені цим Законом.

Стаття 22 Вимоги до грального обладнання

 1. Уповноважений орган встановлює винятковий перелік грального обладнання, яке підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлено вимогу уповноваженого органу щодо сертифікації.
 2. Сертифікація та інспектування ігрового обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться згідно з встановленим порядком суб’єктами сертифікації, перелік яких визначено Уповноваженим органом.

Сертифікація та інспектування ігрового обладнання не можуть здійснюватися суб’єктом сертифікації, який є резидентом іноземної держави, визнаного згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України відповідно до законодавства, або особою, яка прямо чи опосередковано контролюється резидентами такої іноземної держави. чи діє у тому інтересах.

 1. Ігрове обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати ігрове обладнання поза гральними закладами (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Ця заборона не поширюється на ігрове обладнання, що використовується організатором азартних ігор для здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в Інтернеті.

 1. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім ігрових столів, у тому числі з кільцем рулетки), має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу або безпосередньо до Державної системи онлайн-моніторингу.

Ігрові автомати, які розміщені у гральному закладі, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, з’єднаної каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

Ігрове обладнання (крім ігрових столів, у тому числі з кільцем рулетки) має бути підключене до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:

1) десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор);

2) дня отримання ліцензії на гральне обладнання (ігровий автомат).

 1. Сертифікат відповідності стандартам видається суб’єктом сертифікації, який надає послуги із сертифікації грального обладнання.
 2. На корпусі кожного грального автомата вказуються виробничий номер, рік випуску, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), найменування виробника.

На лицьовій стороні корпусу кожного грального автомата вказується загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

На офіційному веб-сайті уповноваженого органу забезпечується можливість отримання за виробничим номером ігрового автомата такої інформації:

1) відомості про ліцензію на організацію та проведення азартних ігор, на підставі якої використовується ігрове обладнання;

2) відомості про організатора азартних ігор, якому видано ліцензію;

3) місце розташування грального залу, в якому має бути розміщене відповідне ігрове обладнання;

4) інші передбачені цим Законом відомості.

 1. Забороняється підключення до грального обладнання (елементів обладнання), використання яких передбачено документацією з експлуатації, та елементів, які можуть вплинути на роботу ігрового обладнання, які не були сертифіковані суб’єктом сертифікації.
 2. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого ігрового обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів, які не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор або державної системи онлайн-моніторингу.

 1. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) у яких встановлено на рівні менше ніж 90 (дев’яносто) відсотків.
 2. Заборонено використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.
 3. Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно ігрові автомати, у яких відсутні купюроприймачі.

 1. До використання у гральному закладі допускається виключно ігрове обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для наперед визначеного результату азартної гри.

Організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

 1. Всі ігрові автомати повинні бути обладнані генераторами випадкових чисел, що виробляють випадкові та незалежні результати гри і забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел в гральних автоматах повинні працювати постійно, незважаючи на те, чи йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору мають бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

 1. Ігрові автомати повинні використовувати захищені протоколи зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу зв’язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.
 2. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни до конструкції сертифікованого ігрового обладнання.
 3. Програмне забезпечення ігрового обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.

Стаття 23 Вимоги до онлайн-системи організатора азартних ігор

 1. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручування, підробки, знищення, копіювання , несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання у роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
 2. Онлайн-система організатора азартних ігор має бути пов’язана каналами зв’язку з державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог цього Закону.
 3. Онлайн-система повинна забезпечити прийняття ставок, захист даних від втрати, спотворення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання у роботу онлайн-системи. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватись виключно на території України. Інформація в онлайн-системі має оброблятись виключно на території України.
 4. Організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб’єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

Стаття 24 Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет

 1. Організація та проведення азартних ігор у мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього Закону та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-системи організаторів азартних ігор, які відповідають вимогам цього Закону.
 2. Організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні RU, через мобільні програми на різних операційних системах, які відповідають вимогам цього Закону. У реєстрі вказується адреса сайту, через яку здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.
 3. Організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності в мережі Інтернет, може приймати ставки від осіб, які знаходяться на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 4. Організатор азартних ігор в мережі Інтернет може здійснювати діяльність через вебсайт після повідомлення Уповноваженого органу про доменне ім’я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

Сайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

 1. Організатор азартних ігор у мережі Інтернет має забезпечити наявність на сайті достовірної інформації, викладеної державною мовою та, за бажанням організатора азартних ігор у мережі Інтернет, іншими мовами, а саме:

1) повне найменування організатора азартних ігор відповідно до установчих документів;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор відповідно до реєстраційних документів та інформації про фактичне місцезнаходження;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, термін дії ліцензії);

5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

6) порядок та строки виплати (видачі) виграшів (призів);

7) інформація про мобільні програми та інше ігрове обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали про гральну залежність та відповідальну гру, способи допомоги людям, які страждають на ігрову залежність та контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

 1. Мобільні програми або інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх, повинні надавати гравцям доступ до інформації, визначеної частиною п’ятою цієї статті.
 2. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження чи іншим чином розповсюджувати в Україні вебсайти, мобільні програми та/або інше ігрове обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі вебсайти, мобільні програми та/або інше ігрове обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до цього Закону.
 3. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) у онлайн-системі організатора азартних ігор.
 4. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор у мережі Інтернет з урахуванням положень цього Закону та Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) ) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення”.
 5. Внесення гравцем ставки вважається його згодою із правилами проведення азартної гри.
 6. Організатор азартних ігор у мережі Інтернет зобов’язаний забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством.
 7. Організатор азартних ігор у мережі Інтернет зобов’язаний забезпечити розміщення на сайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці сайту.
 8. Організатору азартних ігор в мережі Інтернет забороняється давати можливість гравцеві грати в кредит або з розстроченням платежу, або з подальшою оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу.

Стаття 25 Обмеження щодо осіб, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет з порушенням вимог цього Закону

 1. Особа, яка через вебсайт організовує, проводить або надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії, зобов’язана на вимогу Уповноваженого органу у строк не більше трьох робочих днів обмежити доступ на (з) території України до такого вебсайту.
 2. Постачальник послуг хостингу (зберігання інформації), на технічних засобах якого розміщено вебсайт або його частину, з використанням якого організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, зобов’язаний на вимогу Уповноваженого органу обмежити доступ на (с) території України до такого сайту чи його частини.
 3. Порядок спрямування та виконання вимог, визначених частинами першою другою цієї статті, встановлюється Уповноваженим органом.
 4. Банк, який здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов’язані відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які організують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або надають послуги з доступу до таких азартних ігор.

Розділ ІV. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГР КАЗИНО

Стаття 26 Спеціальні ігрові зони для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

 1. Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно у спеціальних гральних зон на підставі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
 2. На підставі однієї ліцензії на проведення азартних ігор у гральних закладах казино може здійснюватись діяльність одного закладу казино.
 3. Територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “п’ять зірок” із номерним фондом не менше 150 (сто п’ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “п’ять зірок” та/або “чотири зірки” з номерним фондом не менше 100 (ста) номерів для інших населених пунктів;

3) територія заміського комплексу відпочинку-об’єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тисяч квадратних метрів, з обов’язковим оснащенням готелем категорії “п’ять зірок”;

4) територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.

 1. Територіальної спеціальної ігрової зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:

1) територія у межах митної території України за межами населених пунктів;

2) територія населених пунктів поза житлових районів;

3) територія, яка потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного розвитку.

У рамках територіальної спеціальної ігрової зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель, якщо площа грального закладу казино становить понад 10 тисяч квадратних метрів.

На території України за рішенням Кабінету Міністрів України може бути створено не більше ніж п’ять територіальних спеціальних гральних зон.

 1. У разі реалізації окремих інвестиційних проектів щодо організації та проведення азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої цієї статті не застосовуються. Організація та проведення азартних ігор на підставі цієї частини здійснюються на підставі інвестиційної ліцензії.
 2. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино також видається Уповноваженим органом за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів (у місті Києві) або 150 (сто п’ятдесяти) номерів ( в інших містах), та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі.
 3. Плата за видачу інвестиційної ліцензії не стягується. Термін дії інвестиційної ліцензії становить десять років.

Плата за ліцензії за гральний стіл із кільцем рулетки, за гральний стіл, що не є гральним столом із кільцем рулетки, плата за ліцензію на гральний автомат у разі отримання інвестиційної ліцензії встановлюється відповідно до статті 52 цього Закону.

 1. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

Стаття 27 Спеціальні обов’язки організатора азартних ігор у гральних закладах казино

 1. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино зобов’язаний унеможливити:

1) надання заздалегідь хибної інформації про порядок організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

2) сприяння у виграші;

3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

 1. Організатор казино може проводити у гральному закладі казино гри в покер, інші азартні ігри казино. Не допускається проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, зокрема прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.
 2. У своїй діяльності організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов’язаний забезпечити зберігання у гральному закладі казино таких документів (або копій): документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати.

Стаття 28 Вимоги до грального закладу казино

 1. Організатор казино розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральному закладі казино.
 2. Організатор казино забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше:

1) десяти гральних столів, у тому числі не менше двох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 50 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населених пунктах з чисельністю населення понад 500 000 (п’ятсот тисяч) осіб;

2) п’яти ігрових столів, у тому числі не менше одного грального столу з кільцем рулетки, та не менше 20 ігрових автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони в населеному пункті з чисельністю населення менше 500 000 (п’ятсот тисяч) осіб та за межами населених пунктів.

 1. Чисельність у гральному закладі казино працівників, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою, ніж 50 (п’ятдесят) осіб.
 2. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі у рамках спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, зобов’язаний розмістити:

ігрове обладнання у кількості не менше 20 ігрових столів, у тому числі не менше чотирьох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 250 ігрових автоматів;

заклад громадського харчування.

Чисельність у такому гральному закладі казино працівників, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором казино, не може бути меншою за 200 (двохсот) осіб.

 1. Режим роботи грального закладу казино та об’єктів, що у ньому розміщені, визначається організатором казино самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони території, а також виконання норм та правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
 2. Участь в азартній грі в гральному закладі казино здійснюється за допомогою ігрових замінників гривні (ігрових жетонів, фішок). У гральному закладі казино забороняється прийняття ставок грошима, матеріальними цінностями чи іншим майном.
 3. Кожен ігровий замінник гривні має бути оснащений спеціальним засобом (чіпом тощо), зчитування якого дає можливість визначити номінал відповідного ігрового замінника гривні та місцезнаходження казино, в якому він використовується (перебуває в обігу).
 4. Мінімальна площа приміщення для розташування грального закладу казино на території будівель, де розташовані готелі категорії “п’ять зірок”, становить не менше 500 квадратних метрів. Територія для розміщення грального закладу казино має бути відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.
 5. Організатор азартних ігор у гральних закладах казино зобов’язаний обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та постійного відеоспостереження, а також термін зберігання відеозаписів визначаються Кабінетом Міністрів України в ліцензійних умовах провадження відповідного виду господарської діяльності.

Стаття 29 Прийняття коштів, виплата (видача) виграшів (призів) та повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у гральних закладах казино

 1. Прийняття коштів, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у гральних закладах казино, обмін коштів на ігрові замінники гривні та виплата (видача) виграшів (призів) у розмірі граничних сум розрахунків готівкою, встановлених Національним банком України, здійснюються виключно через каси з дотримання вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Виплата гравцеві виграшу у розмірі, що перевищує граничні суми розрахунків готівкою, здійснюється у безготівковій формі.

 1. Виплата (видача) виграшу (призу) здійснюється у порядку та строки, визначені правилами проведення азартних ігор, з дотриманням вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” та не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дати звернення гравця.
 2. У виплаті (видачі) виграшу (призу) та у поверненні гравцю грошових коштів, внесених гравцем для участі в азартній грі, може бути відмовлено за наявності підстав, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення”.
 3. Інформація та попередження про терміни виплати (видачі) виграшу (призу) повинна бути визначена правилами організатора казино та доведена до гравців перед початком гри шляхом розміщення відповідного повідомлення біля каси закладу казино у доступному для гравців місці.

Стаття 30 Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

 1. Організація та проведення азартних ігор казино в Інтернеті здійснюються організатором азартних ігор казино в Інтернеті на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього Закону та законодавства про азартні ігри з обов’язковим використанням онлайн-системи організатора азартних ігор.
 2. Організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет може організовувати та проводити виключно азартні ігри казино, визначені цим Законом, через вебсайт, вказаний у реєстрі.
 3. Організатору азартних ігор казино в Інтернеті забороняється проводити ігри в покер в Інтернеті та онлайн-турніри з покеру без отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в Інтернеті.
 4. Забороняється проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, зокрема прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.
 5. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, та виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі з урахуванням положень цього Закону.
 6. Не допускається здійснення організаторами азартних ігор казино в мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу до Інтернету (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе).

Розділ V. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 31 Організація та провадження букмекерської діяльності

 1. Букмекерська діяльність в Україні здійснюється виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності.
 2. Організатори букмекерської діяльності провадять діяльність з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання букмекерської діяльності.
 3. Організатор букмекерської діяльності має право приймати ставки на результати подій. Забороняється прийняття ставок на результати віртуальних ігор чи подій, що створюються чи результат яких визначається генератором випадкових чисел.
 4. Організаторам букмекерської діяльності забороняється:

1) проводити Парі, які не передбачені правилами участі в букмекерській парі або парі тоталізатора (правилами Парі);

2) провадити букмекерську діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш або замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі у парі;

5) приймати ставки (проводити парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї, приймати ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та інших державах;

6) приймати ставки (проводити парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри;

7) приймати ставки (проводити парі) на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел або іншого обладнання, програмне забезпечення якого може створювати послідовність не пов’язаних між собою чисел.

 1. Забороняється приймати ставки на події, які мають ознаки посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян.
 2. Забороняється провадження букмекерської діяльності з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор, передбачених цим Законом.

Стаття 32 Обов’язки організатора букмекерської діяльності

 1. У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності зобов’язаний:

1) проводити виключно ті види парі, які відповідають вимогам цього Закону, після отримання відповідної ліцензії, дотримуватись правил участі у букмекерській парі або парі тоталізатора (правил парі), вимог законодавства;

2) утримуватися від дій, які можуть вплинути на результати парі (обмеження не застосовуються щодо публічного оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних чи міжнародних змаганнях, Олімпійських чи Паралімпійських іграх);

3) створювати умови для:

а) ознайомлення гравців та відвідувачів з інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, термін дії ліцензії) або з її завіреною копією, правилами участі у букмекерській парі або парі тоталізатора (правилами парі);

б) дотримання умов укладання парі всіма гравцями відповідно до правил Парі, затверджених організатором букмекерської діяльності;

в) ознайомлення гравців та відвідувачів із переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки;

г) ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій;

4) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.

Стаття 33 Обмеження, які можуть застосовуватись організатором букмекерської діяльності

 1. Організатор букмекерської діяльності з дотриманням вимог цього Закону, правил участі у букмекерській парі або парі тоталізатора (правил парі) організатора букмекерської діяльності має право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:

1) видалити, за потреби, подію з переліку (лінії) подій з обов’язковим поверненням зроблених гравцями ставок;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем і не має права отримувати такий виграш чи ставку;

3) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцеві зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;

4) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до букмекерського пункту або вебсайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра щодо застосування методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу або перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила участі у букмекерській парі або парі тоталізатора (правила парі), ображає честь та гідність відвідувачів, учасників, представників організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити , або що робить інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора букмекерської діяльності.

 1. Інші обмеження можуть встановлюватись правилами участі у букмекерській парі або парі тоталізатора (правилами парі).
 2. Правила парі повинні містити порядок укладання парі між організатором букмекерської діяльності та гравцем або гравців між собою.
 3. Правила закладу розміщуються у букмекерському пункті та на вебсайті або на мобільному (програмному) додатку організатора букмекерської діяльності у разі здійснення букмекерської діяльності через мережу Інтернет.
 4. Обґрунтовану підозру, передбачену пунктом 4 частини першої статті 33 цього Закону, має бути письмово або в електронній формі надано гравцеві з наведенням фактів щодо такої підозри протягом доби.

Стаття 34 Прийняття, повернення ставок та виплата виграшу (призу) за результатами пари

 1. Операції щодо прийняття ставок у парі, повернення ставок у парі, а також операції з виплати виграшів (призів) у парі здійснюються виключно через букмекерські пункти, мобільні програми або сайт організатора букмекерської діяльності в національній валюті та з обов’язковою фіксацією таких операцій в онлайн-системі.
 2. Забороняється здійснення операцій з прийому ставки у парі, повернення ставки, а також операцій з виплати виграшу (призу) у парі без фіксації відповідної угоди в онлайн-системі, що є обов’язковим для використання організатором букмекерської діяльності.
 3. При отриманні виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню у букмекерському пункті, гравець має пред’явити документ, що підтверджує його особу, або інший документ відповідно до правил ідентифікації (верифікації), передбачених цим Законом та Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення”.
 4. Забороняється виплата виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату виграшу (призу), його еквіваленту або повернення ставки. Це обмеження не поширюється на випадки звернення про повернення ставок, зроблених особою, яка не досягла 21-річного віку, недієздатною особою або особою, громадянська дієздатність якої обмежена, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є її законним представником.
 5. Строк здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки визначається правилами організатора букмекерської діяльності, але не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня визначення одержувача виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню.
 6. Організатор букмекерської діяльності має право продовжити передбачений частиною п’ятою цієї статті термін, але не більше ніж на десять робочих днів з обов’язковим повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу (призу) або повернути ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини такого продовження та часу здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки.

Стаття 35 Форми провадження букмекерської діяльності

 1. Букмекерська діяльність може здійснюватись виключно:

1) у букмекерських пунктах;

2) через мережу Інтернет.

 1. Здійснення букмекерської діяльності без дотримання вимог цього Закону та будь-яким способом, прямо не дозволеним цим Законом, забороняється.

Стаття 36 Здійснення букмекерської діяльності у букмекерських пунктах

 1. Організатори букмекерської діяльності можуть здійснювати букмекерську діяльність виключно у букмекерських пунктах, розташованих на території спеціальної гральної зони, на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності відповідно до цього Закону.
 2. Територією спеціальної гральної зони для розташування букмекерських пунктів вважається:

1) Територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 50 (п’ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п’яти) номерів для інших населених пунктів;

3) територія іподромів.

 1. Букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності розміщуються на території спеціальної гральної зони, а загальна площа приміщення букмекерського пункту має становити не менше ніж 50 (п’ятдесят) квадратних метрів.
 2. Забороняється розміщувати букмекерські пункти організатора букмекерської діяльності:

1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщені органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

2) безпосередньо у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших навчальних закладів, у тому числі на території, де розташовані гуртожитки таких закладів;

3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей;

4) безпосередньо у приміщеннях медичних установ;

5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або в інших приміщеннях житлових будинків, у тому числі багатоквартирних;

8) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах та пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності.

 1. Організатор букмекерської діяльності у букмекерських пунктах зобов’язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов’язково має відповідати таким вимогам:

1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів ув’язненого парі;

2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується висновок парі;

3) наявність методів захисту персональних даних гравця;

4) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;

5) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

 1. Організатори букмекерської діяльності зобов’язані обладнати приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації.
 2. Організатори букмекерської діяльності зобов’язані обладнати приміщення букмекерського пункту системами відеоспостереження та аудіозапису, про що мають проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження та терміни зберігання відеозаписів визначаються Кабінетом Міністрів України в ліцензійних умовах.
 3. Режим роботи букмекерського пункту визначається організатором букмекерської діяльності самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглі до букмекерського пункту території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
 4. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора букмекерської діяльності у доступному для гравців та відвідувачів місці повинна розміщуватись інформація про рішення про видачу ліцензії на здійснення букмекерської діяльності (дата та номер рішення, термін дії ліцензії), відомості про ліцензію на відповідний букмекерський пункт, правила участі у букмекерському пункті парі або парі тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського пункту, а також інформаційні матеріали про ігрову залежність та відповідальну гру.
 5. У букмекерських пунктах організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки, виплачуватись виграші та здійснюватись виплати у готівковій та безготівковій формі відповідно до законодавства.

Забороняється в букмекерському пункті встановлювати обладнання, що дає можливість гравцеві самостійно без участі працівника організатора букмекерської діяльності зробити ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо.

 1. Забороняється в букмекерських пунктах встановлювати ігрове обладнання, що дає доступ, чи відтворює самостійно створює (генерує) віртуальні (штучні) події чи ігри, у тому числі за допомогою генератора випадкових чисел, а також приймати ставки на такі події та ігри.
 2. Букмекерські пункти можуть розміщуватись у приміщеннях іподромів з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі). Іподром має право проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі після отримання відповідної ліцензії, що видається Уповноваженим органом.

Стаття 37 Здійснення букмекерської діяльності через мережу Інтернет

 1. Здійснення букмекерської діяльності через мережу Інтернет здійснюється організатором букмекерської діяльності відповідно до вимог цього Закону та законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора букмекерської діяльності, що відповідає вимогам цього Закону.
 2. Організатор букмекерської діяльності може здійснювати свою діяльність у мережі Інтернет через онлайн-систему з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, мобільних програм для прийому ставок, виплати виграшів, здійснення виплат у парі.
 3. Організатор букмекерської діяльності в мережі Інтернет повинен мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов’язково має відповідати таким вимогам:

1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів ув’язненого парі;

2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується висновок парі;

3) Наявність мехінізму ідентифікації гравця та його віку;

4) наявність методів захисту персональних даних гравця;

5) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;

6) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним уповноваженим органом до переліку суб’єктів сертифікації.

 1. Організатор букмекерської діяльності, який провадить діяльність через мережу Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 2. Організатор букмекерської діяльності може провадити діяльність в мережі Інтернет через веб-сайт після повідомлення Уповноваженому органу про доменне ім’я, що він використовуватиме для здійснення букмекерської діяльності.
 3. Вебсайт та доменне ім’я організатора букмекерської діяльності повинні належати на праві власності або користування організатору букмекерської діяльності або його засновнику (учаснику), який безпосередньо чи опосередковано здійснює контроль над таким організатором.
 4. Організатор букмекерської діяльності, який здійснює свою діяльність через мережу Інтернет, повинен забезпечити наявність на сайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора букмекерської діяльності іншими мовами) про:

1) повне найменування організатора букмекерської діяльності відповідно до установчих документів;

2) місцезнаходження організатора букмекерської діяльності;

3) ідентифікаційний код організатора букмекерської діяльності;

4) рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, термін дії ліцензії);

5) правила участі у букмекерській парі або парі тоталізатора (правила парі);

6) порядок та строки виплати виграшів;

7) мобільні програми та інше ігрове обладнання, що використовується організатором букмекерської діяльності;

8) сервісну та технічну службу підтримки організатора букмекерської діяльності;

9) інформаційні матеріали з ігрової залежності та відповідальної гри;

10) застереження про заборону участі у парі особам, які не досягли 21 року.

 1. Мобільні програми та інші програмно-технічні засоби, призначені для участі в парі, повинні надавати гравцям доступ до інформації, зазначеної у частині сьомій цієї статті.
 2. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) у онлайн-системі організатора букмекерської діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Розділ VІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГР НА ІГРОВИХ АВТОМАТАХ

Стаття 38 Організація та проведення азартних ігор на ігрових автоматах

 1. Організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно у залах гральних автоматів, у спеціальних ігрових зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен ігровий автомат відповідно до цього Закону.
 2. Територією спеціальної гральної зони для розміщення залів гральних автоматів вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 50 (п’ятдесяти) номерів для міста Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п’яти) номерів для інших населених пунктів.

 1. Залами гральних автоматів вважаються одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина загальною площею не менше 300 (триста) квадратних метрів, розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” “.
 2. Забороняється розміщувати зали гральних автоматів:

1) безпосередньо у приміщеннях, у яких розміщені органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

2) ближче, ніж за 500 (п’ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та професійної передвищої освіти;

3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або в інших приміщеннях житлових будинків, у тому числі багатоквартирних;

5) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах та пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності;

6) у населених пунктах із населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.

 1. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.
 2. У залах гральних автоматів забороняється куріння, зокрема електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

Стаття 39 Обов’язки організатора азартних ігор на ігрових автоматах

 1. Організатор азартних ігор на гральних автоматах зобов’язаний:

1) обладнати приміщення залу ігрових автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також термін зберігання відеозаписів визначаються ліцензійними умовами;

2) організатор азартних ігор на гральних автоматах повинен виключити настання таких випадків:

а) надання заздалегідь хибної інформації про порядок організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

б) сприяння у виграші;

в) втручання у процес гри;

3) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.

 1. Організатору азартних ігор на гральних автоматах заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям тютюнові вироби.

Стаття 40 Загальні вимоги до зали гральних автоматів

 1. Організатор азартних ігор у залах гральних автоматів розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів після отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на кожен ігровий автомат відповідно до цього Закону.
 2. Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дозволяє здійснювати діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам цього Закону, та розмістити 250 гральних автоматів.
 3. Організатор азартних ігор на гральних автоматах забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.
 4. Режим роботи залу гральних автоматів та об’єктів, що в ній розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до зали гральних автоматів території, а також виконання вимог і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
 5. Ігрових автоматів, які розташовані в залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішнього боку будівлі.

Стаття 41 Прийняття коштів, виплата виграшів (призів) та повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів

 1. Прийняття та повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов’язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.
 2. Виплата виграшу (призу) та повернення учаснику грошових коштів, внесених для участі в азартній грі, здійснюються на першу вимогу гравця з урахуванням обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування та фінансування зброї масового знищення”, але не може перевищувати тридцяти днів від дня звернення гравця.

Розділ VII. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГР В ПОКЕР

Стаття 42 Організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

 1. Організація та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет здійснюється виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.
 2. Організатори азартних ігор у покер в мережі Інтернет здійснюють діяльність з дотриманням вимог цього Закону, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів.
 3. Організаторам азартних ігор у покер в мережі Інтернет забороняється:

1) проводити гри в покер та/або покерні турніри, які не передбачені правилами організатора гри в покер;

2) провадити діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби чи інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів чи ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі у грі в покер.

 1. Здійснення діяльності організатором гри в покер у мережі Інтернет здійснюється виключно через онлайн-систему організатора гри у покер, що відповідає вимогам цього Закону.
 2. Організатор гри в покер в Інтернеті може здійснювати свою діяльність в Інтернеті з використанням вебсайту, зазначеного у відповідному реєстрі, та/або мобільних додатків на різних операційних системах.
 3. Організатор гри в покер у мережі Інтернет може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України та за її межами, відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 4. Не допускається здійснення організаторами гри в покер в мережі Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу до Інтернету (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе).

Стаття 43 Обмеження, які можуть застосовуватися організатором гри в покер у мережі Інтернет

 1. Організатор гри в покер в мережі Інтернет з дотриманням вимог цього Закону, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення”, правил гри в покер має право застосовувати такі обмеження у відносини з гравцями та/або відвідувачами:

1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем і не має права отримувати такий виграш чи ставку;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцеві зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;

3) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або до відвідувача сайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню гри в покер, здійсненню ставок або щодо якого виникла обґрунтована підозра щодо застосування методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу або перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь та гідність гравців, учасників, представників організатора гри в покер, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, або яка вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора гри у покер.

 1. Інші обмеження можуть встановлюватись правилами організатора гри в покер у мережі Інтернет.

Розділ VIII. Ліцензування у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор

Стаття 44 Види ліцензій

 1. У сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються такі види ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) ліцензія на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності;

4) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) ліцензія на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

6) ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки;

7) ліцензія на букмекерський пункт;

8) ліцензія на ігровий автомат;

9) ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;

10) ліцензія на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі;

11) інвестиційна ліцензія.

 1. Ліцензія дає право використовувати лише один бренд організатора азартних ігор згідно з правилами, встановленими цим Законом.

Стаття 45 Повноваження Уповноваженого органу у сфері ліцензування

 1. Уповноважений орган здійснює видачу ліцензій на види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до порядку, встановленого цим Законом та ліцензійними умовами.
 2. Уповноважений орган розробляє ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 3. Ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 4. Уповноважений орган вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та реєстрів, що ведуться відповідно до цього Закону, прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення реєстрів, у порядку, визначений Кабінетом Міністрів України.
 5. Інші повноваження Уповноваженого органу визначено Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Стаття 46 Документи, що подаються для отримання ліцензій

 1. Керівник юридичної особи, яка має намір провадити господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор, особисто або через уповноважену особу звертається до Уповноваженого органу із заявою про отримання ліцензії.
 2. У заяві про отримання ліцензії мають бути такі дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

2) вид господарської діяльності, зазначений у частинах першій та другій статті 2 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію;

3) вид ліцензії, яку має намір одержати заявник;

4) інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

5) інформація про бренд організатора азартних ігор, який планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

6) доменне ім’я, що заявник планує використовувати для здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет (у разі подання заяви про отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у мережі Інтернет).

 1. До заяви про отримання ліцензій додаються такі документи:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) витяг з відповідного банківського, судового або торговельного реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) документ, виданий незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності”, що підтверджує повноту формування статутного капіталу;

4) документ, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного капіталу, у тому числі фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб – засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор;

5) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників суттєвої участі та кінцевих бенефіціарних власників;

7) документи, що підтверджують право власності (користування) або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність, у разі отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, ліцензії на організацію та проведення азартних ігор на гральних автоматах;

8) документи, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим цим Законом;

9) засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони RU, з використанням якого планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформацію про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені (у разі подання заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет);

10) інші документи, встановлені цим Законом та/або ліцензійними умовами.

 1. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, додаються документи, що підтверджують сертифікацію ігрових столів та/або гральних столів із кільцем рулетки.
 2. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 44 цього Закону, додаються документи, що підтверджують право власності (користування), або попередній договір, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність.
 3. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 44 цього Закону, додаються такі документи:

1) документ, що підтверджує сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них;

2) документи, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, яке використовуватиметься як зал гральних автоматів.

 1. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 44 цього Закону, додається:

1) у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п’ятої статті 26 цього Закону:

а) інвестиційний проект;

б) рішення Кабінету Міністрів України щодо незастосування положень частини третьої статті 26 цього Закону;

2) у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26 цього Закону:

а) зареєстрована декларація про початок будівельних робіт.

 1. До заяви про отримання ліцензії, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 44 цього Закону, додаються документи, які б підтверджували, що заявник має у власності іподром.

Стаття 47 Ліцензійні умови

 1. Ліцензійні умови щодо кожного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Ліцензійними умовами встановлюються:

1) форма заяви про отримання ліцензії;

2) форма повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором азартних ігор через мережу Інтернет;

3) форма відомостей, необхідні отримання ліцензії;

4) вимоги до грального обладнання;

5) форма повідомлення про прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії;

6) форма повідомлення про відкриття або закриття грального закладу;

7) обмеження щодо здійснення над заявником контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування військової сили проти України;

8) обмеження щодо належності заявника та/або пов’язаних з ним осіб до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “про санкції”;

9) інші вимоги, передбачені законом.

 1. Ліцензійні умови не можуть встановлювати додаткові вимоги для організаторів азартних ігор, крім тих, що передбачені цим Законом.

Стаття 48 Порядок розгляду заяви про отримання ліцензії

 1. Уповноважений орган приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензій у строк не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї.
 2. Уповноважений орган протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття заяви про отримання ліцензії та документів, що додаються до неї, розглядає її та приймає рішення про залишення її без розгляду за наявності для цього підстав.

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набирає чинності з дня її прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті уповноваженого органу та внесенню інформації про таке рішення до відповідного єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на наступний робітник після його ухвалення.

Підставами для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;

2) заяву або хоча б один із документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії:

а) підписаний особою, яка не має на це повноважень;

б) оформлений з порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно із цим Законом;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про претендента на ліцензію (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;

4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”.

 1. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії надсилається заявнику протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення.
 2. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявнику протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Стаття 49 Видача ліцензії та порядок її оплати

 1. Ліцензії видаються Уповноваженим органом після одержання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії відповідно до цього Закону.
 2. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, який відповідно до законодавства підтверджує оплату.
 3. Плата за перший рік дії ліцензії сплачується не пізніше ніж за десять робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
 4. Щорічна плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше ніж за тридцять днів до початку кожного наступного року дії ліцензії.
 5. Плата за перший рік дії ліцензій на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт сплачується у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії.
 6. Щорічна плата за ліцензії на гральний автомат, гральний стіл, букмекерський пункт за кожен рік дії ліцензії сплачується не пізніше ніж за тридцять днів до початку наступного року дії ліцензій.
 7. Розмір плати за ліцензію визначається розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, у якому приймається рішення про видачу ліцензії, та виплачується щорічно рівними частинами.
 8. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії сплачено частину плати за таку ліцензію не повертається.

Стаття 50 Відмова у видачі ліцензії

 1. Підставами для ухвалення рішення про відмову у видачі ліцензії за результатами розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

2) встановлення невідповідності заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеної у заяві про видачу ліцензії;

3) наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників суттєвої участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку та злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, які не знято та не погашено в установленому законом порядку;

4) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел та походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника;

5) наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення”;

6) встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування військової сили проти України.

 1. Рішення Уповноваженого органу про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене до суду.

Стаття 51 Анулювання ліцензії

 1. Підставами для ухвалення рішення про анулювання ліцензії є:

1) заяву ліцензіата про анулювання ліцензії;

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи – підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення діяльності фізичної особи – підприємця);

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії;

4) акт про відмову організатором азартних ігор у проведенні перевірки Уповноваженим органом. Відмовою організатора азартних ігор при проведенні перевірки Уповноваженим органом вважається недопуск уповноважених посадових осіб Уповноваженого органу для здійснення перевірки дотримання організатором азартних ігор вимог цього Закону та відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова у доступі підлягає ліцензуванню гральних закладів або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням організатора азартних ігор особи, уповноваженої представляти інтереси організатора азартних ігор на час проведення перевірки);

5) акт про порушення організатором азартних ігор вимог частин п’ятої чи шостої статті 26 цього Закону (щодо інвестиційних ліцензій);

6) несплата чи прострочення здійснення плати за ліцензію понад два місяці;

7) несплата організатором азартних ігор, накладених на підставі рішення Уповноваженого органу, який набрав законної сили, штрафних санкцій, встановлених цим Законом;

8) непідключення грального обладнання або онлайн-системи до державної системи онлайн-моніторингу протягом десяти днів з дня отримання ліцензії відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 22 цього Закону;

9) непідключення грального автомата до державної системи онлайн-моніторингу;

10) повторне порушення протягом календарного року організатором азартних ігор вимог цього Закону, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” та/або ліцензійних умов;

11) повторне встановлення факту відсутності в організатора азартних ігор цільового банківського депозиту чи банківської гарантії здійснення виплати у сумі, передбачену цим Законом;

12) документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та /або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування військової сили проти України;

13) документальне підтвердження встановлення факту наявності у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників суттєвої участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята та не погашена в установленому порядку.

 1. Порушення (недотримання) організатором азартних ігор вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання Уповноваженим органом розпорядження щодо усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.
 2. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором азартних ігор протягом одного календарного року другого порушення вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.
 3. Рішення про анулювання ліцензії або проведення Уповноваженим органом додаткової перевірки приймається Уповноваженим органом протягом тридцяти днів з дня виявлення повторного порушення вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

Рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення повторного порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” приймається Уповноваженим органом протягом шести місяців з дня виявлення порушення, пізніше, як за три роки від дня його скоєння.

 1. Підставою для анулювання ліцензій на гральний автомат, гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино. Підставою для анулювання ліцензії на гральний автомат є анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.
 2. Підставою для анулювання ліцензії на букмекерські пункти є набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання суб’єкту господарювання ліцензії на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності.
 3. Рішення Уповноваженого органу про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Стаття 52 Плата та термін дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та ліцензій на гральні столи, ігрові автомати

 1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
 2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для міста Києва встановлюється у розмірі 60 000 (шістдесяти тисяч) мінімальних заробітних плат.
 3. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино для інших населених пунктів (крім міста Києва) та за межами населених пунктів становить 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.
 4. Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл складає:

1) 175 (сто сімдесят п’ять) мінімальних заробітних плат за один гральний стіл із кільцем рулетки;

2) 90 (дев’яносто) мінімальних заробітних плат за один гральний стіл, що не є гральним столом з кільцем рулетки.

 1. Ліцензія на ігровий стіл видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
 2. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат складає 6 (шість) мінімальних заробітних плат за один ігровий автомат у гральному закладі казино.
 3. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на термін дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Стаття 53 Плата та термін дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

 1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видається Уповноваженим органом на п’ять років.
 2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет становить 6500 (шість тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.

Стаття 54 Плата та термін дії ліцензії на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності, ліцензій на букмекерські пункти

 1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності видається Уповноваженим органом строком на п’ять років. Ліцензія дає право на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.
 2. Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності становить 30 000 (тридцять тисяч) мінімальних заробітних плат.
 3. Ліцензія на букмекерський пункт видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності.
 4. Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерський пункт складає 30 (тридцять) мінімальних заробітних плат.
 5. Ліцензія на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі видається виключно для іподромів Уповноваженим органом на п’ять років. За видачу такої ліцензії стягується плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Особа, якій на праві власності належить іподром, може отримати ліцензію на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі, що дає право приймати ставки та виплачувати виграші на змагання, що проходять на такому іподромі виключно в одному букмекерському пункті, якщо він знаходиться на території такого. іподрому. Особи, які отримали вказану ліцензію на провадження діяльності з проведення пари тоталізатора на іподромі, не мають права здійснювати букмекерську діяльність через мережу Інтернет.

Стаття 55 Плата та термін дії ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на ігровий автомат

 1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
 2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів становить 7 500 (сім тисяч п’ятсот) мінімальних заробітних плат.
 3. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.
 4. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат складає 6 (шість) мінімальних заробітних плат за один ігровий автомат.

Стаття 56 Плата та термін дії ліцензій на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет

 1. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на п’ять років.
 2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер в мережі Інтернет складає 5 000 (п’ять тисяч) мінімальних заробітних плат.
 3. Плата за перший рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет сплачується у строк не пізніше десяти днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

Стаття 57 Плата та термін дії ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор

 1. Ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор видається Уповноваженим органом на п’ять років.
 2. Плата за ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор становить 300 (триста) мінімальних заробітних плат.

Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГР

Стаття 58 Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону

 1. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення непередбачених документами виробника змін до конструкції ігрового обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого ігрового обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1 000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат. за кожну одиницю грального обладнання.
 2. У разі встановлення факту допуску до приміщень гральних закладів осіб, внесених до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, або осіб, які не досягли 21-річного віку, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.
 3. У разі порушення процедури ідентифікації гравців, внаслідок чого стався допуск до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21-річного віку, або особи, яка включена до Реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі 500 (п’ятсот) мінімальних заробітних плат.
 4. У разі прийняття ставки:

1) грального обладнання, щодо якого уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, на яку відсутні відповідні документи з інформацією про обов’язкове інспектування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання,

2) грального обладнання, щодо якого уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яку відсутні відповідні документи з інформацією про проходження сертифікації,

3) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до Державної системи онлайн-моніторингу, що не підключено до Державної системи онлайн-моніторингу, –

до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат.

 1. До організатора азартних ігор, який здійснює букмекерську діяльність у букмекерському пункті, на який таким організатором азартних ігор не отримано ліцензії на букмекерський пункт, застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі 160 (сто шістдесяти) мінімальних заробітних плат за кожний випадок здійснення букмекерської діяльності у букмекерській діяльності , на який не отримано ліцензії
 2. До організатора азартних ігор, який використовує ігрове обладнання (ігровий автомат, гральний стіл, у тому числі ігровий стіл з кільцем рулетки), на яке не було отримано ліцензії, застосовується штраф у розмірі:

700 (сімсот) мінімальних заробітних плат за кожен випадок використання грального столу з кільцем рулетки для проведення азартної гри;

350 (триста п’ятдесят) мінімальних заробітних плат за кожен випадок використання ігрового столу (крім грального столу з кільцем рулетки) для проведення азартної гри. Якщо такий гральний стіл має два або більше робочих місць для працівників організатора азартних ігор, розмір штрафу збільшується у відповідну кількість разів;

24 (двадцять чотири) мінімальних заробітних плат за кожен випадок використання грального автомата для проведення азартної гри.

 1. Використання грального обладнання після набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про анулювання ліцензії для цілей застосування штрафу, передбаченого частиною шостою цієї статті, вважається використанням ігрового обладнання без ліцензії.
 2. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу, який набирає чинності з дня його прийняття. Рішення Уповноваженого органу щодо застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій має бути мотивованим та містити конкретну обґрунтовану причину, яка стала підставою для ухвалення такого рішення.
 3. Уповноважений орган зобов’язаний повідомити організатора азартних ігор про прийняття рішення щодо застосування до нього фінансових санкцій протягом трьох робочих днів з дня ухвалення такого рішення. До зазначеного повідомлення про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій додається завірена копія такого рішення.
 4. Порядок застосування фінансових санкцій визначається Кабінетом Міністрів України.
 5. Рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій, передбачених цією статтею, може бути оскаржене у судовому порядку відповідно до законодавства протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
 6. У разі якщо протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій організатор азартних ігор письмово не повідомив Уповноважений орган про добровільне виконання рішення і воно не було оскаржене в судовому порядку, таке рішення визнається виконавчим документом, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України “Про виконавче провадження” та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання відповідно до закону.
 7. У разі якщо рішення Уповноваженого органу про застосування до організатора азартних ігор фінансових санкцій протягом трьох місяців з дня набрання чинності оскаржено в судовому порядку та адміністративним судом відкрито провадження у справі про його оскарження, таке рішення визнається виконавчим документом з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у цій справі.
 8. Фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 59 Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор

 1. Рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор з порушенням вимог законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу, застосовується фінансова санкція у розмірі 300 (триста) мінімальних заробітних плат.

Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються за рішенням Уповноваженого органу у порядку, передбаченому статтею 58 цього Закону.

 1. Фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені до суду.

Розділ X. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГР

Стаття 60 Гарантії організаторам азартних ігор

 1. Протягом усього терміну дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор не допускається:

зменшення терміну дії ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор;

запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Розділ XI
ЗАКЛЮЧНІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

абзацу другого частини першої та пункту 5 частини сьомої статті 2, пунктів 14, 15, 28 частини першої статті 8, пунктів 9 та 23 частини першої статті 15, частини першої, другої, п’ятої, сьомої, одинадцятої, тринадцятої, шістнадцятої, сімнадцятої статті 22 , частини четвертої статті 23, частини третьої статті 27, пункту 5 частини п’ятої статті 36, пункту 6 частини третьої статті 37, абзацу першого частини четвертої та абзацу першого частини шостої статті 46, пунктів 1, 2 частини четвертої статті 58, які набувають чинності після встановлення Уповноваженим органом переліку компаній (установ, лабораторій), що проводять сертифікацію ігрового обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, що автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 року;

підпункту 2 пункту 7 цього розділу (щодо статті 203-2 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через місяць з дня опублікування цього закону;

абзаців п’ятого – восьмого підпункту “е” підпункту 7 пункту 7 цього розділу (за частиною другою статті 7-1 Закону України “Про державні лотереї в Україні”), що набирають чинності через один рік після прийняття технічного регламенту лотерейного обладнання або встановлення вимог для проведення оцінки відповідності, та підпункту “і” підпункту 7 пункту 7 цього розділу (щодо заміни “центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску та проведення лотерей” та “центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, у сфері випуску та проведення лотерей (на уповноважений орган), які набирають чинності з дати початку роботи комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

 1. До приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 2. Положення цього Закону про Державну систему онлайн-моніторингу набирають чинності з дня набрання чинності Державною системою онлайн-моніторингу відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим Законом. Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, організатори азартних ігор зобов’язані підключити ігрове обладнання до такої системи протягом шести місяців з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу. До закінчення зазначеного терміну санкції, встановлені цим Законом за непідключення до державної системи онлайн-моніторингу, до організаторів азартних ігор не застосовуються.

До дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина плати за ліцензію на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, а також щорічна плата за ігровий автомат оплачуються у потрійному розмір.

 1. Усі відомості, встановлені цим Законом за період діяльності організаторів азартних ігор до введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу, мають бути завантажені у Державній системі онлайн-моніторингу протягом десяти робочих днів після підключення до зазначеної системи організаторів азартних ігор. Завантаження відомостей має бути здійснене відповідно до Технічного регламенту, встановленого рішенням уповноваженого органу. У разі відсутності затвердженого технічного регламенту організатори азартних ігор передають відомості у довільній формі.
 2. Встановити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посади членів Уповноваженого органу такий конкурсний відбір проводиться у порядку, передбаченому Законом України “Про державну службу” для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “А”.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про заборону грального бізнесу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536 із наступними змінами).
 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України Про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 156-4 такого змісту:

Стаття 156-4. Порушення правил прийому ставок у лотерею

Ухвалення ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку, –

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особа вже була піддана адміністративному стягненню, –

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від двохсот п’ятдесяти до п’ятсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

у статті 221 слово та цифри “статтями 160” замінити словом та цифрами “статтями 156-4, 160”;

абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр “156-2” доповнити цифрами “156-4”;

2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

статтю 203-2 викласти у такій редакції:

Стаття 203-2. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей

 1. Організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск або проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація або функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор або лотереям, що проводяться в мережі Інтернет, –

караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на один рік.

 1. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей або за попередньою змовою групою осіб, –

караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки”;

доповнити статтею 365-3 такого змісту:

Стаття 365-3. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності щодо організації або проведення азартних ігор, лотерей

 1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, тобто навмисне з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб неприйняття передбачених законодавством заходів щодо заяви (повідомлення) про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор ігор, лотерей або приховування виявленої ним незаконної діяльності щодо організації або проведення азартних ігор, лотерей –

карається позбавленням волі терміном від шести до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років”;

3) у розділі IV Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

частину другу статті 293 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1) обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх”;

доповнити розділом 2-1 такого змісту:

Глава 2-1. Розгляд судом справ про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх

Стаття 300-1. Підсудність

 1. Заява про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх подається до суду за місцем проживання такої особи.

Стаття 300-2. Особи, які можуть бути заявниками

 1. Заява про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх може бути подана членами сім’ї першого ступеня спорідненості або законними представниками такої особи.

Стаття 300-3. Зміст заяви

 1. У заяві про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх мають бути викладені обставини, що підтверджують підстави для обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, а саме:

1) перевищення витрат на гру над особистими доходами особи, яка ставить особу або її сім’ю у скрутне матеріальне становище;

2) наявність в особи боргових зобов’язань у сумі понад 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

3) несплата особою аліментів протягом понад три місяці;

4) Отримання особою чи членами її сім’ї житлової субсидії або пільг на сплату житлово-комунальних послуг;

5) скрутне матеріальне становище особи або членів її сім’ї, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати.

Стаття 300-4. Розгляд справ

 1. Справи про обмеження фізичної особи у відвідинах гральних закладів та участі в азартних іграх суд розглядає за участю заявника та особи, стосовно якої розглядається справа.
 2. Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, відносяться на рахунок держави.
 3. Суд, встановивши, що заявник діяв несумлінно, без достатньої для цього підстави, стягує з заявника всі судові витрати.

Стаття 300-5. Вирок суду

 1. Суд, приймаючи рішення про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участь в азартних іграх, що встановлює строк дії такого обмеження, не може бути меншим за строк, встановлений Законом України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”.
 2. Рішення суду після набрання ним законної сили направляється судом до органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор”;

4) Закон України “Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 з наступними змінами) доповнити статтею 22-1 такого змісту:

Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор

 1. Реклама азартних ігор, реклама знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, забороняється:

на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передачі сигналу, у період з 6 до 23 години;

у наукових, науково-популярних, навчальних, суспільно-політичних, довідкових, літературно-мистецьких виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

у всіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);

на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;

засобами зовнішньої реклами;

на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;

у місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

 1. У рекламі азартних ігор забороняється використовувати осіб, які не досягли 21-річного віку, у тому числі як фотомоделі.
 2. Реклама азартних ігор не повинна формувати думку, що виграти в азартну гру легко, а також що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів або альтернативою роботі.
 3. Забороняється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних та інших заходів, призначених переважно для осіб, які не досягли 21 року (крім трансляції спортивних заходів), з використанням знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор.
 4. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, має супроводжуватися текстами попередження такого змісту: “Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри”. Кожному попередженню має бути відведено щонайменше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження – білим.
 5. Замовником на виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами азартних ігор може бути виключно суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
 6. Забороняється будь-яка діяльність з рекламування азартних ігор суб’єктам господарювання, які організують азартні ігри, знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
 7. Реклама азартних ігор повинна містити достовірну інформацію, не бути хибною, хибною або удаваною.
 8. Реклама азартних ігор повинна містити відомості про ліцензію, номер, дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію на провадження певного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор рекламодавцю.
 9. Суб’єкт господарювання немає права виступати рекламодавцем бренду організатора азартних ігор, що належить іншому суб’єкту господарювання. Термін “бренд організатора азартних ігор” вживається у значенні, наведеному у Законі України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”.
 10. Забороняється спрямовувати рекламу на вразливі групи населення (неповнолітні, малозабезпечені особи, особи, хворі на психічні захворювання)”;

5) абзац десятий статті 1 Закону України “Про туризм” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2010 р., № 49, ст. 567) доповнити третьою пропозицією такого змісту: “Гостиниці встановлюється категорія на 5 років”;

6) статтю 2 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 з наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

“Контроль за дотриманням організаторами азартних ігор вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” та ліцензійних умов здійснюється в установленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” .

У зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою;

7) у Законі України “Про державні лотереї в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369 із наступними змінами):

а) у частині першій статті 1:

друге речення абзацу другого пункту 16 виключити;

у пункті 17 слова “або гравцем (термінал самообслуговування)” виключити, а після слів “розмір виграшу гравця” доповнити словами “відтворюють (транслюють) процес розіграшу”;

доповнити пунктами 22-25 такого змісту:

“22) конкурс – спосіб відбору операторів лотерей, що полягає в оцінці за певними критеріями найкращих показників здатності особи здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей;

23) міждержавна лотерея-лотерея, що проводиться спільно оператором державних лотерей та юридичною особою – нерезидентом України, яка має право проводити лотереї відповідно до законодавства держави свого резидентства;

24) лотерея тото – тиражна лотерея, результат розіграшу в якій визначається залежно від вгадування гравцем попередньо невідомого результату спортивних подій, на результат яких гравець та/або оператор лотереї не мають можливості вплинути. Під час проведення лотерей тото забороняється використання коефіцієнтів;

25) лотерейне обладнання – термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система”;

б) в абзаці другому частини першої статті 2 слова “Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” замінити словами “Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” з урахуванням особливостей, визначених цим Законом”;

в) у статті 4:

абзац третій частини першої доповнити другим реченням такого змісту: “зазначене правило не поширюється на міждержавні лотереї”;

доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

“3. Одночасно на території України можуть здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей три оператори державних лотерей.

 1. Забороняється здійснення через мережу Інтернет діяльності з надання телекомунікаційних послуг та/або організація та надання точок доступу третім особам до мережі Інтернет вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення лотерей (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо), крім вебсайтів операторів державних лотерей “;

г) у статті 5:

у частині першій слова “центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску та проведення лотерей” замінити словами “Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Уповноважений орган)”;

частину п’яту викласти у такій редакції:

“5. Оператори державних лотерей не можуть проводити державні лотереї спільно з іншими особами, окрім інших юридичних осіб, які мають право проводити лотереї (у тому числі в інших державах).

Міждержавні лотереї мають статус державних лотерей в Україні. Порядок проведення міждержавних лотерей визначається оператором державних лотерей спільно з іншими юридичними особами, які проводитимуть (проводять) таку лотерею, та не має суперечити законодавству України.

Особливості проведення міждержавних лотерей можуть визначатись ліцензійними умовами”;

г) у статті 6:

у частині третій:

в абзаці першому слова “Винятковими напрямками” замінити словом “Напрямами”;

абзац одинадцятий виключити;

абзац другої частини п’ятої замінити трьома новими абзацами такого змісту:

Мінімальний розмір статутного капіталу оператора державних лотерей становить 30 мільйонів гривень. Якщо статутний капітал оператора державних лотерей визначено на рівні мінімального розміру, передбаченого цим Законом, такий статутний капітал має бути сформований виключно грошовими коштами.

Якщо статутний капітал оператора державних лотерей перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, визначеного цим Законом, не менше 30 мільйонів гривень такого статутного капіталу має бути сформовано грошовими коштами.

Забороняється використовуватиме формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти з непідтверджених джерел”;

абзаци другий та четвертий частини шостої викласти у такій редакції:

“Оператор лотерей повинен мати досвід випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років. До досвіду з випуску та проведення лотерей не включається досвід з розповсюдження лотерей, у тому числі державних лотерей”;

“Суб’єкт господарювання на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, передбаченим цим Законом до операторів лотерей, дотримання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами, а також підтвердити проведення державних лотерей протягом трьох календарних років, що передують року звернення таким суб’єктом господарювання за отриманням ліцензії”;

доповнити частиною десятою такого змісту:

“10. Оператор державних лотерей зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, наступного за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)”;

д) у статті 7:

у частині першій:

абзац перший доповнити словами “з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом”;

абзац другий виключити;

доповнити частинами другою-четвертою такого змісту:

“2. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається терміном на 10 (десять) років.

 1. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей складає 28 000 (двадцять вісім тисяч) мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей сплачується щорічно рівними частинами протягом строку дії ліцензії у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.

 1. Ліцензії на випуск та проведення лотерей видаються за результатами конкурсу, який проводиться Уповноваженим органом”;

е) доповнити статтею 7-1 такого змісту:

Стаття 7-1. Вимоги до лотерейного обладнання

 1. Забороняється використання гральних автоматів як лотерейного обладнання та розміщення лотерейного обладнання в обладнанні, що своїм зовнішнім виглядом відповідає ігровим автоматам.

Забороняється відтворення будь-якої форми процесу прокручування барабанів, який зовні імітує процес розіграшу на ігровому автоматі.

 1. Лотерейне обладнання підлягає оцінці відповідності чи науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій відповідно до законодавства України.

Розробка технічних регламентів лотерейного обладнання, оцінка відповідності лотерейного обладнання здійснюються відповідно до законів України “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”.

Науково-технічна експертиза лотерейного обладнання здійснюється відповідно до законів України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про наукову та науково-технічну експертизу” на відповідність вимогам, встановленим уповноваженим органом.

Уповноважений орган здійснює технічне регулювання у сфері лотерей, організацію, координацію та проведення робіт з підтвердження відповідності, розробку в установленому порядку стандартів, технічних регламентів та технічних умов у сфері випуску та проведення лотерей.

 1. Елементи доступу до електронного системного блоку лотерейного обладнання мають бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей.

Кожна одиниця лотерейного обладнання повинна бути маркована та містити виробничий номер, рік випуску, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назву виробника.

У оператора державних лотерей повинні знаходитися документи на лотерейне обладнання та програмне забезпечення, що підтверджують його право власності або право користування, походження та відповідність лотерейного обладнання встановленим вимогам.

 1. Забороняється підключення до лотерейного обладнання (елементів обладнання), використання яких передбачено документацією з експлуатації.
 2. Електронна система прийняття ставок повинна забезпечувати фіксацію та відображення у центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.
 3. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотримання авторських прав”;

е) у статті 9:

частину Шосту викласти у такій редакції:

“6. Пункти розповсюдження державних лотерей можуть розміщуватись у будь-якому місці на території України, крім випадків, перебачених цим Законом.

Забороняється розміщувати пункти розповсюдження державних лотерей:

на тимчасово окупованій території України;

безпосередньо у приміщеннях, у яких розміщені органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

безпосередньо у приміщеннях закладів культури (у тому числі бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей);

безпосередньо у приміщеннях медичних установ;

безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

у приміщеннях, що належать до житлового фонду;

в об’єктах незавершеного будівництва.

Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-яким способом, не забороненим законодавством (у тому числі через мережу Інтернет, мобільні додатки тощо);

доповнити частинами дев’ятою та десятою такого змісту:

“9. Кожна операція щодо прийняття ставок у державну лотерею, кожна операція щодо повернення ставки в лотерею та кожна операція з виплати виграшу у державну лотерею повинна фіксуватися в режимі реального часу в електронній системі прийняття ставок оператора державних лотерей.

Прийняття ставок та виплата виграшів у державних лотереях без їхньої реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється.

Оператор державних лотерей має надати можливість Уповноваженому органу здійснювати контроль у режимі реального часу електронної системи прийняття ставок у обсязі, визначеному ліцензійними умовами.

 1. Забороняється проведення державних лотерей, які мають ознаки, у тому числі візуальні, азартних ігор у казино (циліндричних ігор (рулетка), ігри в кістки, або відтворюють у будь-якій формі процес прокручування барабанів, що зовні імітує процес розіграшу на ігровому автоматі)”;

ж) у статті 10:

частину третю доповнити трьома пропозиціями такого змісту: “Забороняється прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18-річного віку. Розповсюджувач має право до прийняття ставки вимагати від особи пред’явлення документа, що підтверджує його вік, у разі виникнення сумнівів щодо досягнення особою 18-річного віку. У разі відмови особи надати такий документ прийняття ставки від такої особи забороняється”;

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

“Під час проведення державних лотерей тото оператор державних лотерей має оприлюднити програму кожного тиражу цієї лотереї”;

з) у статті 12:

абзац другої частини першої виключити;

друге речення абзацу другого частини четвертого викласти в такій редакції: “це правило не стосується міждержавних лотерей”;

е) у тексті Закону слово “гравець” у всіх відмінках та числах замінити словом “учасник” у відповідному відмінку та числі;

і) у тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску та проведення лотерей” та “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску та проведення лотерей” у всіх відмінках замінити словами “Уповноважений орган” у відповідному відмінку;

8) у Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):

частину другу статті 2 доповнити пунктом 5 такого змісту:

“5) діяльність на ринку азартних ігор, що здійснюється відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”;

у частині першій статті 7:

пункт 18 доповнити словами “з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про державні лотереї в Україні”;

доповнити пунктом 18-1 такого змісту:

“18-1) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

9) у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171; із змінами, ст. 171; Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX):

у частині першій статті 1:

в абзаці п’ятому пункту 31 слова “гравцем у лотерею або азартну гру” замінити словами “гравцем на азартну гру або учасником лотереї”;

пункт 50 виключити;

підпункт “з” пункту 7 частини другої статті 6 викласти у такій редакції:

“з) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри”;

у пункті 14 частини другої статті 8 слова та цифри “пунктами 12 та 13” замінити словами та цифрами “пунктами 11 та 12”;

у частині першій статті 10:

пункт 4 викласти у такій редакції:

“4) суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри (крім азартних ігор у казино), під час здійснення фінансових операцій щодо прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів).

Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, зобов’язаний також виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій з прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачі (виплати) виграшів (призів) у лотерею, які здійснюються розповсюджувачами лотерей від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання”;

доповнити пунктом 5 такого змісту:

“5) суб’єктами господарювання, які проводять азартні ігри у казино, під час здійснення фінансових операцій з обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, а також при виплаті виграшів”;

частину Одинадцяту статті 11 викласти у такій редакції:

“11. Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, зобов’язані здійснювати належну перевірку з урахуванням таких особливостей:

1) належна перевірка осіб, які набули права на отримання виграшу (призу) у лотерею або азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції з виплати (видачі) виграшу (призу), фінансової операції з обміну ігрових замінників гривні на гроші та при умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону;

2) належна перевірка осіб, які виявили намір повернути зроблені ними ставки в лотерею або азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції з повернення ставки та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону ;

3) належна перевірка осіб, які виявили намір здійснити ставку в лотерею чи азартну гру або обміняти гроші на ігрові замінники гривні, здійснюється до або під час здійснення відповідної фінансової операції та за умови, що належна перевірка є обов’язковою відповідно до цього Закону, а така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статей 20 або 21 цього Закону.

Суб’єкт господарювання, який проводить лотереї, під час здійснення належної перевірки учасника лотереї додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмої та дев’ятої цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного квитка (назва та номер іншого документа, посвідчення виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї”;

у пункті 3 частини першої статті 18 слова “суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор” замінити словами “суб’єктів господарювання, що проводять лотереї та/або азартні ігри”;

в абзаці першому частини першої статті 20 слова та цифри “(для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – 30 тисяч гривень)” замінити словами та цифрами “(для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри – 55 тисяч гривень)”.

 1. Кабінету Міністрів України:

1) подати до 1 липня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо спрямування відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор, до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, що випливають із цього Закону, передбачивши спрямування коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та провадження букмекерської діяльності, на підтримку спорту, від ліцензій на випуск та проведення лотерей, – на підтримку культури, від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на провадження діяльності з організації та проведення гри в покер у мережі Інтернет, – на фінансування медицини, від ліцензій на провадження діяльності надасть авленню послуг у сфері азартних ігор, – на освіту та науку, а також передбачити, що 50 відсотків коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та залах гральних автоматів, направляються до державного бюджету та 50 відсотків – до відповідний місцевий бюджет територіальної громади, на території якого знаходиться гральний заклад;

2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити освіту та фінансування уповноваженого органу;

3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;

4) забезпечити функціонування державної системи онлайн-моніторингу;

5) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

6) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд та скасування органами виконавчої їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

7) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити затвердження правил організації та проведення спортивного покеру в Україні;

8) після введення в експлуатацію державної системи онлайн-моніторингу розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок податку на дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор;

9) утворити робочу групу щодо розробки підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2020 року
№768-IX

Закон на офіційному сайті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text

Легальные казино Украины
Logo